Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Методика гурткової та клубної роботи

Додано: 26 березня 2019
Предмет: Мистецтво
Тест виконано: 254 рази
15 запитань
Запитання 1

Гурток – це …

варіанти відповідей

проведення занять за інтересами

 група дітей, яка об‘єднана для спільної діяльності

самодіяльна група дітей, найбільш результативний і ефективний засіб формування гармонійної, всесторонньо розвинутої особистості

Запитання 2

Структурними компонентами гурткового заняття є

варіанти відповідей

 підготовка до заняття, хід заняття, підсумки заняття

організаційний етап, повідомлення теми і завдань заняття, вивчення нового матеріалу, підбиття підсумків

вступна частина, основна частина, заключна частина

Запитання 3

Системний аналіз відвіданого заняття гуртка та виховного заходу передбачає

варіанти відповідей

 аналіз із позиції структури і типу гурткового заняття

 аналіз із позиції формування системи знань, умінь і навичок

аналіз з позиції структури і типу заняття з оцінкою використання часу на кожен його етап

Запитання 4

Заняття в гуртках можуть бути

варіанти відповідей

 теоретичні, практичні, нетрадиційні, звітні, підсумкові

теоретичні, практичні, вступні, поточні, заключні, звітні

 вступні, поточні, заключні, звітні, нетрадиційні

Запитання 5

Методи роботи в гуртках – це…

варіанти відповідей

основні вимоги до діяльності керівника гуртка

способи впливу на дитину з метою реалізації навчального процесу в гуртку

форма організації навчального та виховного процесу в гуртку

Запитання 6

Виділіть основні види гуртків

варіанти відповідей

лялькові театри, фольклорні ансамблі, естрадні колективи

 гуртки картенгістів, юних філателістів, юних нумізматів, юних художників

фізкультурно-спортивні гуртки, гуртки технічної творчості, гуртки художньої самодіяльності, гуртки зображувального мистецтва, гуртки юних колекціонерів

Запитання 7

Клуб – це

варіанти відповідей

об'єднання дітей і підлітків з урахуванням збігу інтересів, прагнення до спілкування, спільному проведенню дозвілля відпочинку

об‘єднання дітей, згуртованих спільною корисною діяльністю (навчанням, працею, спортом, громадською роботою)

соціально-культурний центр духовного розвитку, творчості й відпочинку людей, створений за державною й суспільною ініціативою

Запитання 8

За тематичною спрямованістю клуби бувають

варіанти відповідей

політичні, культурологічні,світоглядні

інтернаціональні, політичні, дискусійні

предметні та непредметні

Запитання 9

Основні функції органів самоврядування клубу визначаються в..

варіанти відповідей

 статуті клубу

положенні про клуб

журналі діяльності клубу

Запитання 10

 Підсумком роботи на занятті гуртка є

варіанти відповідей

вибіркове виставлення оцінок за кращі роботи

виставлення оцінок всім членам гуртка

 показ і аналіз робіт усіх гуртківців

виставка і аналіз кращих робіт

Запитання 11

Виділіть характерні клубні форми роботи

варіанти відповідей

пояснення , інструктажі, розповідь – опис

бесіда, лекція, конференція

ігри-драматизації, заочні подорожі, конкурси, екскурсії, зустрічі з цікавими людьми

Запитання 12

У клубі діє дитяче самоврядування. Роботою клубу керує:

варіанти відповідей

педагог-організатор

 рада клубу

 заступник директора з виховної роботи

Запитання 13

Плануючи роботу гуртка, керівник бере за основу

варіанти відповідей

матеріальну базу

 програму гуртка

план роботи гуртка центру позашкільної освіти

рекомендації заступника директора з виховної роботи

Запитання 14

Основний фінансовий документ обліку роботи гуртка – це

варіанти відповідей

програма гуртка

журнал планування та обліку занять гуртка

план роботи гуртка

письмовий звіт керівника гуртка

Запитання 15

З питання організації гурткової роботи керівник гуртка може отримати методичну допомогу в

варіанти відповідей

 директора школи

 центрі позашкільної освіти

будь-якій громадській організації

відділі освіти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест