Фізичне виховання з методикою навчання

Додано: 26 березня 2019
Предмет: Фізична культура
Тест виконано: 86 разів
20 запитань
Запитання 1

Результатом фізичної підготовки є

варіанти відповідей

фізична підготовленість

 фізичне виховання

 фізичний розвиток особистості

 фізична досконалість

Запитання 2

У молодшому шкільному віці перевагу треба віддавати розвитку

варіанти відповідей

 силових здібностей

 спеціальній витривалості і гнучкості в суглобах

швидкісних і координаційних здібностей

загальній витривалості та координаційних здібностей

Запитання 3

Яке з наведених понять «спорт» є найбільш правильним

варіанти відповідей

це ціленаправлена дія на розвиток фізичних якостей людини безпосередньо нормованих функціональним навантаженням

це спеціальна діяльність, спрямована на досягнення в певному виді фізичних вправ найкращих результатів, які виявились в процесі змагань

це діяльність людини, в якій виявляються її резервні можливості

це змагальна діяльність людини, в якій виявляються рухові задатки

Запитання 4

Назвіть оздоровчі завдання дітей молодшого шкільного віку

варіанти відповідей

 розвиток здібності керувати рухами власного тіла в ускладнених умовах

розвиток динамічної сили м‘язів черевного пресу для виконання різного роду вправ на гімнастичній стінці

 формування правильної постави, підвищення рівня життєдіяльності, опірності організму несприятливим впливам зовнішнього середовища, набуття гігієнічних навичок

формування у дітей життєво важливих навичок, основних рухів

Запитання 5

Загальними засобами фізичного виховання є

варіанти відповідей

 фізичні вправи

 тренажери, гантелі, вправи з вагою власного тіла

сили природи, гігієнічні фактори

 фізичні вправи, сили природи, гігієнічні фактори

Запитання 6

Яке з наведених тверджень «рухове уміння» є найбільш правильним

варіанти відповідей

це сформована на основі навчання здібність до управління рухами у трудовій і спортивній діяльності

це автоматизований спосіб управління рухами в цілісній руховій діяльності

це здатність людини неавтоматизовано управляти рухами в процесі рухової діяльності

це спосіб виконання рухової діяльності з деяким контролем свідомості в окремих фазах рухів та концентрацією уваги на протязі всього періоду навчання

Запитання 7

 Етап закріплення та вдосконалення рухових дій продовжується

варіанти відповідей

 3-5 місяців

до 1 року

 до 3 років

на протязі всього часу занять в обраному напрямку фізичного виховання

Запитання 8

Яке з наведених понять «фізичні якості»є найбільш правильним

варіанти відповідей

це розвинені у процесі виховання і цілеспрямованої підготовки рухові задатки людини, котрі визначають можливість та успішність виконання нею певної рухової діяльності

це індивідуальні якості, що визначають успіх в руховій діяльності людини

 це індивідуальні, обумовлені в розвитку впливом зовнішніх факторів якісні характеристики моторики людини, що визначають її здобутки в руховій діяльності

 це індивідуальні психологічні якості, що визначають шлях досягнення успіху в змагальній діяльності людини

Запитання 9

Природний процес вікової зміни морфологічних і функціональних ознак організму, обумовлений спадковими факторами та конкретними умовами зовнішнього середовища – це

варіанти відповідей

фізична підготовленість

 фізичне здоров‘я

 фізичний розвиток

фізичний стан

Запитання 10

Спеціально організований процес розвитку рухових здібностей людини називається

варіанти відповідей

 фізичне виховання

 фізична культура

 спорт

фізична підготовка

Запитання 11

Основною ознакою рухової навички є

варіанти відповідей

 автоматизованість управління руховими діями

 неавтоматизованість управління руховими діями

 концентрація уваги при виконання основної фази рухових дій

концентрація уваги на найбільш складних елементах рухової діяльності

Запитання 12

Скільки етапів процесу навчання руховим діям, як правило, реалізується

варіанти відповідей

один

два

три

чотири

Запитання 13

Яке з наведених понять « фізична вправа» є найбільш точним

варіанти відповідей

це рухова діяльність людини, яка направлена на формування рухових умінь та навичок

це рухова активність людини, організована у відповідності до біомеханічних та фізіологічних закономірностей

 це основний та специфічний засіб фізичного виховання, особливий вид рухової діяльності, за допомогою якого здійснюється спрямована дія на того, хто займається

Запитання 14

Мета системи фізичного виховання повинна базуватись

варіанти відповідей

на потребах людини

на потребах суспільства

на потребах людини та суспільства

для потреб певної політичної еліти

Запитання 15

Педагогічний процес, спрямований на фізичне і духовне вдосконалення людини, формування оволодіння нею систематизованими знаннями, фізичними вправами та способами їх самостійного використання протягом усього життя називається

варіанти відповідей

фізичне виховання

фізична культура

спорт

фізична підготовка

Запитання 16

Позиції, що визначають найбільш загальні, відправні положення керівництва процесом фізичного виховання, в теорії фізичного виховання одержали назву принципів, називаються

варіанти відповідей

методи навчання

 принципи

 методичні прийоми

 фізичні якості

Запитання 17

Яке з наведених понять фізичної якості «спритність» є найбільш правильним

варіанти відповідей

 здатність виконувати максимальну кількість рухів за мінімальний час

 здатність людини долати втому в процесі рухової діяльності

здатність дитини швидко оволодівати новими рухами й руховою координацією та перебудувати рухову діяльність згідно з обставинами, що раптово змінюються

 здатність людини виконувати рухи в суглобах з великою амплітудою

Запитання 18

 Техніка бігу складається з наступних технічних елементів

варіанти відповідей

вихідне положення, замах або розбіг, фінальне зусилля, гальмування руху

вихідне положення, замах або розбіг, відштовхування, приземлення

 стійка, переміщення, передача, ловля, ведення, кидки

 старт, стартовий розбіг, біг по дистанції, фінішування

Запитання 19

Стрій, в якому учні розташовані на одній лінії, один біля одного та повернуті в один бік називається

варіанти відповідей

колона

шеренга

інтервал

дистанція

Запитання 20

Що відноситься до форм роботи з фізичного виховання протягом навчального дня

варіанти відповідей

спортивні секції, гуртки, факультативи

гімнастика перед заняттями, фізкультхвилинка, фізкультпаузи, години здоров‘я, спортивна година в групах продовженого дня

 фізкультурні свята, спортивні секції, спортивні змагання

гімнастика перед заняттями, фізкультурні свята

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест