Музика рідного дому.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Хто на фото

а)

Соломія Крушельницька

б)

Софія Ротару

в)

Ніна Матвієнко

2.

Батько Соломії Крушельницької був

а)

співаком

б)

композитором

в)

священником

г)

лікарем

3.

Тембр голосу Соломії Крушельницької

а)

сопрано

б)

меццо-сопрано

в)

колоратурне сопрано

г)

лірико-драматичне сопрано

4.

В якій області Соломія Крушельницька народилася

а)

Чернівецькій

б)

Тернопільській

в)

Київській

г)

Івано-Франківській

5.

.Соломія Крушельницька володіла голосом у

а)

2 октави

б)

3 октави

в)

4 октави

6.

Скількома мовами Соломія Крушельницька володіла

а)

2

б)

3

в)

5

г)

8

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. в (1 балів)
3. г (1 балів)
4. б (1 балів)
5. б (1 балів)
6. г (1 балів)