My favourite lesson 2,..Past Simple

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Англійська мова, 6 клас
Тест виконано: 6 разів
26 запитань
Запитання 1

Доповнити речення дієсловом у формі минулого часу:

 listen  like  go  watch see  buy

My friend ______ TV last week.

варіанти відповідей

watch

to watched

watched

to watch

Запитання 2

Доповнити речення дієсловом у формі минулого часу:

 listen  like  go  watch see  buy

We ____ to music yesterday.

варіанти відповідей

listened

to listen

listens

listen

Запитання 3

Доповнити речення дієсловом у формі минулого часу:

 listen  like  go  watch see  buy

Children _____ many animals at the zoo.

варіанти відповідей

see

sees

sewed

saw

Запитання 4

Доповнити речення дієсловом у формі минулого часу:

 listen  like  go  watch see  buy

My granny _____ her birthday present.

варіанти відповідей

liked

did not liked

likes

to like

Запитання 5

Доповнити речення дієсловом у формі минулого часу:

 listen  like  go  watch see  buy

Tom _____  to the shop with his parents last weekend.

варіанти відповідей

to go

goes

did not went

went

Запитання 6

Доповнити речення дієсловом у формі минулого часу:  

listen  like  go  watch see  buy

I ______ very interesting book last month.

варіанти відповідей

buys

buyed

bought

buy

Запитання 7

Поставити дієслово to be  у форму теперішнього або минулого часу

(речення можуть бути стверджувальними чи заперечними)

Children _____ happy in the summer camp last year.

варіанти відповідей

am

was

is

were

Запитання 8

Поставити дієслово to be  у форму теперішнього або минулого часу

(речення можуть бути стверджувальними чи заперечними)

I ____ 10 years old.

варіанти відповідей

am

am not

are

is not

Запитання 9

Поставити дієслово to be  у форму теперішнього або минулого часу

(речення можуть бути стверджувальними чи заперечними)

He _____ at school today.

варіанти відповідей

are

is not

is

am

Запитання 10

Поставити дієслово to be  у форму теперішнього або минулого часу

(речення можуть бути стверджувальними чи заперечними)

I _____ at school yesterday.

варіанти відповідей

were

was

was not

were not

Запитання 11

Поставити дієслово to be  у форму теперішнього або минулого часу

(речення можуть бути стверджувальними чи заперечними)

My friends ____ hungry now.

варіанти відповідей

is

are

am

were

Запитання 12

Зробити речення питальним

My father worked in the office last spring.


варіанти відповідей

Did my father works in the office last spring?

Where is my father?

Did my father worked in the office last spring?

Did my father work in the office last spring?

Запитання 13

Зробити речення питальним

We liked our last English lesson.

варіанти відповідей

Do we liked our last English lesson?

Did we like our last English lesson?

We liked our last English lesson?

Did we liked our last English lesson?

Запитання 14

Зробити речення питальним

She wrote a story yesterday.

варіанти відповідей

She wrote a story yeasterday?

Did she wrote a story yesterday?

Did she write a story yesterday?

Does she wrote a story yesterday?

Запитання 15

Зробити речення питальним

This boy broke the window.

варіанти відповідей

Do this boy broke the window?

Did this boy broke the window?

This boy broke the window?

Did this boy break the window.

Запитання 16

1) My favourite subject is ______ because I like doing sums.


варіанти відповідей

Handicrafts

Art

Maths

Запитання 17

2) My favourite subject is ______ because I like jumping and running.

варіанти відповідей

PE

English

History

Запитання 18

3) My favourite subject is ______ because I like reciting poems.

варіанти відповідей

Nature Study

Music

Ukrainian Literature

Запитання 19

4) My favourite subject is ______ because I like writing compositions.

варіанти відповідей

Ukrainian

History

Nature Study

Запитання 20

5) My favourite subject is ______ because I like to learn new words.

варіанти відповідей

English

Biology

Art

Запитання 21

6) - _________ do you wake up?

- I wake up at 7:30 am.

варіанти відповідей

When

How

Who

Запитання 22

7) - _________ do you take English class?

- Because I want to improve my speaking.

варіанти відповідей

When

Where

Why

Запитання 23

8) - _________ does your father work?

- He works at the school.

варіанти відповідей

Why

Where

When

Запитання 24

9) ___ many students are in the class?

варіанти відповідей

How

What

Who

Запитання 25

10) I ______ three good marks yesterday.

варіанти відповідей

gets

got

get

have got

Запитання 26

11) Steve __________ his composition.

варіанти відповідей

has already written

is already writing

have already written

already wrote

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест