НАЦІОНАЛЬНЕ ПІДНЕСЕННЯ В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ на початку ХХ століття (варіант 1)
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

1. Якого року була заснована Русько-Українська радикальна партія?

а)

1890 року

б)

1895 року

в)

1899 року

г)

1900 року

2.

2. Як називається акція організованої масової відмови селян працювати на поміщика?

а)

бойкот

б)

мітинг

в)

пікет

г)

страйк

3.

3. У якому місті Мирослав Січинський здійснив акт вбивства галицького намісника Анджея Потоцького?

а)

у Варшаві

б)

у Відні

в)

у Кракові

г)

у Львові

4.

4. Укажіть організатора першого українського народного віча у Східній Галичині?

а)

Володимир Барвінський

б)

Юліан Бачинський

в)

Семен Вітик

г)

Микола Ганкевич

5.

5. Коли відбулося перше українське народне віче у Східній Галичині?

а)

1880 року

б)

1885 року

в)

1890 року

г)

1899 року

6.

6. З якого віку, згідно запровадженого з 1907 року загального виборчого права в Австро-Угорщині, чоловіки брали участь у виборах?

а)

з 18 років

б)

з 21 року

в)

з 24 років

г)

з 30 років

7.

7. Яка політична партія Західної України пропагувала ідеї марксизму?

а)

Руська народна партія

б)

Русько-Українська радикальна партія

в)

Українська національно-демократична партія

г)

Українська соціал-демократична партія

8.

8.  Де засідав крайовий сейм Королівства Галичини та Лодомерії з Великим князівством Краківським?

а)

у Варшаві

б)

у Кракові

в)

у Львові

г)

у Луцьку

9.

9. Якого року Мирослав Січинський здійснив акт вбивства галицького намісника Анджея Потоцького?

а)

1905 року

б)

1906 року

в)

1907 року

г)

1908 року

10.

10. Яка галузь промисловості посідала перше місце за рівнем розвитку в Східній Галичині на початку ХХ століття?

а)

кам’яновугільна

б)

металургійна

в)

нафтовидобувна

г)

цукрова

11.

11. Якого року відбувся страйк робітників нафтових промислів у Бориславі?

а)

1900 року

б)

1902 року

в)

1904 року

г)

1907 року

12.

12. Представники якої соціальної течії заснували Руську народну партію?

а)

народники

б)

народовці

в)

москвофіли

г)

українофіли

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. г (1 балів)
3. г (1 балів)
4. а (1 балів)
5. а (1 балів)
6. в (1 балів)
7. г (1 балів)
8. в (1 балів)
9. г (1 балів)
10. в (1 балів)
11. в (1 балів)
12. в (1 балів)