Національний склад населення України
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

До якої мовної групи відносяться українці?

а)

Романська

б)

Німецька

в)

Індоарійська

г)

Слов'янська

2.

Виберіть три східнослов'янських племені, які склали ядро українського етносу.

а)

Уличі

б)

Поляни

в)

Древляни

г)

Сіверяни

д)

Хорвати

3.

Націю, яка дала назву державі, називають...

а)

Корінною

б)

Титульний етнос

в)

Національною меншиною

г)

Основною

4.

Корінним народом України є ...

а)

Українці

б)

Росіяни

в)

Болгари

г)

Кримські татари

5.

Виберіть найбільшу за кількістю національну меншину України.

а)

Білоруси

б)

Молдавани

в)

Росіяни

г)

Румуни

6.

В якій області зосереджені майже всі угорці?

а)

Львівська

б)

Закарпатська

в)

Чернівецька

г)

Одеська

7.

Виберіть серед запропонованих народів України три етнографічні групи.

а)

Гуцули

б)

Гагаузи

в)

Євреї

г)

Бойки

д)

Литвини

8.

Виберіть серед запропонованих зображень етнографічних груп гуцулів.

а)
б)
в)
г)

Ключ до тесту

1. г (1 балів)
2. б в г (3 балів)
3. б (1 балів)
4. г (1 балів)
5. в (1 балів)
6. б (1 балів)
7. а г д (3 балів)
8. б (1 балів)