Національно визвольна війна

Додано: 15 лютого
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 15 разів
32 запитання
Запитання 1

 Першою перемогою українського повстанського війська над військами Речі Посполитої  була битва:      

варіанти відповідей

 під Жовтими Водами

під Корсунем

під Збаражем

під Пилявцями

Запитання 2

Яка кількість козацького реєстру встановлювалася за Зборівським договором?

варіанти відповідей

10 тисяч

20 тисяч

40 тисяч

60 тисяч

Запитання 3

Хто був союзником козацького війська на початку війни проти Речі посполитої?

варіанти відповідей

турки

татари

молдавани

росіяни

Запитання 4

Мирний договір між козаками й Річчю Посполитою був укладений 8 серпня 1649 р.

варіанти відповідей

в Білій Церкві

в Пилявцях

в Хотині

в Зборові

Запитання 5

Яка кількість козацького реєстру встановлювалася за Білоцерківським договором?

варіанти відповідей

10 тисяч

20 тисяч

40 тисяч

60- тисяч

Запитання 6

Перший період (1648—1649 рр.) Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького характеризувався

варіанти відповідей

наданням Московським царством військової допомоги Україні, що сприяло успішному завершенню літньої кампанії та укладенню мирного договору

тривалою й виснажливою боротьбою між козацькими та польськими військами, що не принесла жодного воєнного успіху українцям

низкою перемог Війська Запорозького, які забезпечили автономію частині українських земель — трьом воєводствам у складі Речі Посполитої

підписанням Україною військового союзу зі Швецією та Трансільванією, успішними спільними діями союзних військ на території Польщі

Запитання 7

Позначте воєводства які ввійшли до складу Гетьманської держави за Зборівським договром

варіанти відповідей

Волинське

Київське

Берестейське

Чернігівське

Братславське

Руське

Запитання 8

Позначте воєводства що увійшли до складу Гетьманської держави за Білоцерківським договором

варіанти відповідей

Київське

Чернігівське

Братславське

Руське

Подільське

Волинське

Запитання 9

Хто з козацьких провідників проголосив таку програму своїх дій:

«Правда то, що я лихий, малий чоловік, але мені то Бог дав, що я єсть єдиновладцем і самодержцем руським! Виб’ю з лядської неволі руський народ увесь! Перше я за свою шкоду і кривду воював — тепер буду воювати за нашу православну віру! ...За границю на війну не піду! Шаблі на Турків і Татар не підійму! Досить маю на Україні, Поділлі і Волині... тепер досить достатку і пожитку в землі й князівстві моїм — по Львів, по Холм і Галич»?

варіанти відповідей

П. Конашевич-Сагайдачний

Б. Хмельницький

С. Наливайко 

І. Сірко

Запитання 10

Перебіг подій якого періоду Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. відображено на карті?

варіанти відповідей

Від початку збройного виступу до Зборівського договору

Від Зборівського до Білоцерківського договору

Від Білоцерківського договору до Переяславської ради

Від Переяславської ради до Віленського перемир’я

Запитання 11

«...де його королівська милість дозволяє мати сорок тисяч війська запорозького, укладення реєстру козаків довіряє гетьманові Війська Запорозького, а посади всілякі обіцяє роздавати тут обивателям віри православної грецької»

Про який договір йде мова?

варіанти відповідей

Білоцерківський

Переяславський

Зборівський

Пилявецький

Запитання 12

Територію за яким договором означено на карті?

варіанти відповідей

Зборівський

Білоцерківський

Уманський

Чернігівський

Запитання 13

Територію за яким договором означено на карті?

варіанти відповідей

Білоцерківський

Київський

Зборівський

Чернігівський

Запитання 14

У якому уривку з історичного джерела вказано привід до Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст.?

варіанти відповідей

«Зухвалий мій син Тиміш зібрав військо для того, щоб змусити до шлюбу дочку молдавського господаря. Застерігаю вашу королівську милість аби ви відступили з військом до польського кордону…»                                                            

«Наш підданий гетьман Б. Хмельницький, майже поєднавши свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держави наказного гетьмана Ждановича, Богуна та інших начальників для спустошення…»                                                                            

«Царська величність наді мною… учинив немилосердя своє: помирившись з поляками, …государ послав з Вільно проти нас, шведів і угорців полякам на допомогу 20 тис. ратних людей…»                        

«Уся перша війна почалася через Чаплинського, який, не зважаючи на те, що я мав привілей короля, відібрав у мене хутір та ще й мені погрожував смертю, і увесь цей вогонь спалахнув через нього…»

Запитання 15

Під час якої битви Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. відбувалися події, описані в уривку з історичного джерела: «І ось зібрав Богун своїх полковників на раду. Думали вони, як би вирватися з осади... На раді полковники вирішили навести через річку Плешиву міст, переправити ним на той бік побільше війська, відігнати Лянцкоронського і дати змогу усьому козацтву вийти з облоги...»?

варіанти відповідей

Жовтоводської

Корсунської 

Берестецької

Зборівської

Запитання 16

Якого року Б. Хмельницького було обрано гетьманом Війська Запорозького?

варіанти відповідей

1621 

1637

1648 

1654

Запитання 17

Десятиліття «Золотого спокою» - це період в історії Речі Посполитої, що тривав

варіанти відповідей

від козацького повстання під проводом С. Наливайка до морських походів козаків на чолі з П. Сагайдачним на володіння Османської імперії

від укладення польсько-литовської міждержавної Люблінської унії до початку польсько-турецької Хотинської війни

від придушення козацького повстання під проводом П. Бута, Я. Острянина, Д. Гуні до початку Національно-визвольної війни на чолі з Б. Хмельницьким

від укладення польсько-московського Віленського перемир’я до укладення «Вічного миру» між Річчю Посполитою та Московським царством

Запитання 18

Про яку причину Національно-визвольної війни українського народу середини ХVIІ ст. йдеться в уривку з історичного джерела: «Тутешні селяни заслуговують на співчуття. Вони мусять працювати власноручно й зі своїми кіньми три дні на тиждень на користь свого пана, а також сплачувати йому певну кількість …хліба, багато півнів, курей, гусей і курчат перед Великоднем, Трійцею та Різдвом…»?

варіанти відповідей

воєнно-стратегічну 

культурно-ідеологічну

національно-релігійну 

соціально-економічну

Запитання 19

В яке місто урочисто в'їхав гетьман Хмельницький 23 грудня 1648 р.?

варіанти відповідей

Київ

Біла Церква

Кам'янець

Львів

Запитання 20

Які битви відбулися в перший рік Національно-визвольної війни середини XVII ст.?

варіанти відповідей

Пилявецька

на Жовтих Водах

Зборівська

Берестецька

Корсунська

Батозька

Львівська

Запитання 21

Укажіть ім'я одного з найближчих сподвижників Б.Хмельницького та діяча Національно-визвольної війни, рішучі дії якого під час битви під Берестечком врятували від загибелі значну частину козацької армії:

варіанти відповідей

І.Богун

М.Кривоніс

Ю.Хмельницький

І.Сірко

Запитання 22

Білоцерківський договір укладено

варіанти відповідей

1651 р.

1648 р.

1649 р.

1654 р.

Запитання 23

Зборівський договір укладено

варіанти відповідей

1648 р.

1649 р.

1651 р.

1654 р.

Запитання 24

Де відбулася битва ,яку разом програли три командири польського війська , яких Б. Хмельницький глузливо назвав ,,перина, латина, дитина"?

варіанти відповідей

Під Жовтими Водами

Під Корсунем

Під Батогом

Під Пиливцями

Запитання 25

Яка подія вважається початком Національно-визвольної війни?

варіанти відповідей

втеча Б. Хмельницького з в’язниці в Чигирині

зруйнування шляхтичем Д. Чаплинським родинного хутора Б. Хмельницького

оволодіння Б. Хмельницьким без бою Запорозькою Січчю

обрання Б. Хмельницького гетьманом Війська Запорозького

Запитання 26

Позначте одну з причин поразки козацьких військ під Берестечком:

варіанти відповідей

хвороба гетьмана

зрада татар

зрада реєстровців

погодні умови

Запитання 27

Вкажіть, коли бул укладений договір:

«Дозволяєм и постановляєм організувати реєстрове військо в кількості 20 тисяч чоловік. Це військо гетьман і старшина мають набрати і записати в реєстр, і вони мають находитись тільки на території його королівської милості, в воеводстві Київському, не маючи нічого до воєводства Братславского и Чернігівського»

варіанти відповідей

1648 р

1649 р

1650 р

1651 р

Запитання 28

Після яких битв Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького були укладені мирні договори з Річчю Посполитою?

варіанти відповідей

під Зборовим та під Берестечком

під Зборовим та під Білою Церквою

під Пилявцями та під Зборовим

під Білою Церквою та під Збарожем

Запитання 29

Хто з Кримських ханів 1648 року уклав військовий союз з Б. Хмельницьким?

варіанти відповідей

Девлет-Гірей

Шахін-Гірей

Хан Батий

Іслам-Гірей

Запитання 30

Що є зайвим у логічному ланцюжку: Жовті Води - Корсунь - Зборів - Пилявці?

варіанти відповідей

Жовті Води

Корсунь

Зборів

Пилявці

Запитання 31

Столицею Української козацької держави і резиденцією Б. Хмельницького було місто:

варіанти відповідей

Київ

Черкаси

Чигирин

Переяслав

Запитання 32

Установіть хронологічну послідовність битв Національно-визвольної

війни українського народу середини XVII ст.

А Батозька битва

Б Зборівська битва

В Берестецька битва

Г Пилявецька битва

варіанти відповідей

ГБВА

БГВА

ВГАБ

БАВГ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест