Населення
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

За чисельністю населення в Європі (не враховуючи Росії) Україна посідає:

а)

перше місце;

б)

друге місце;

в)

п’яте місце;

г)

десяте місце.

2.

Показник середньої густоти населення в Україні складає приблизно:

а)

177 чол/км2;

б)

77 чол/км2;

в)

17 чол/км2;

г)

27 чол/км2.

3.

До корінних жителів України відносять:

а)

українців та росіян;

б)

українців та кримських татар;

в)

українців, росіян та білорусів;

г)

українців та поляків.

4.

Співвідношення міського та сільського населення в Україні складає відповідно:

а)

68 % і 32 %;

б)

32 % і 68 %;

в)

50 % і 50 %;

г)

45 % і 55 %.

5.

Процес росту і розвитку приміської зони великих міст називають:

а)

субурбанізацією;

б)

агломерацією;

в)

урбанізацією;

г)

депопуляцією.

6.

Найчисельніша українська діаспора перебуває в:

а)

Польщі;

б)

США;

в)

Казахстані;

г)

 Росії.

7.

Область України з найвищою густотою населення:

а)

Донецька;

б)

Запорізька;

в)

Вінницька;

г)

Рівненська.

8.

Для України характерно:

а)

повільне зростання чисельності населення;

б)

переваження чисельності чоловіків над чисельністю жінок;

в)

зростання чисельності людей працездатного віку;

г)

старіння нації.

9.

В Україні співвідношення кількості чоловіків і жінок складає відповідно:

а)

50 % і 50 %;

б)

54 % і 46 %;

в)

46 % і 54 %;

г)

55 % і 45 %.

10.

До великих міст з чисельністю населення від 500 до 1000 тис. чол. в Україні відносяться:

а)

Київ, Харків, Дніпропетровськ;

б)

Львів, Миколаїв, Запоріжжя.

в)

Кременчук, Полтава, Чернігів;

г)

Ужгород, Хмельницький, Житомир;

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. б (1 балів)
3. б (1 балів)
4. а (1 балів)
5. а (1 балів)
6. г (1 балів)
7. а (1 балів)
8. г (1 балів)
9. в (1 балів)
10. б (1 балів)