Натуральні числа. Додавання і віднімання натуральних чисел

Додано: 10 жовтня 2023
Предмет: Математика, 5 клас
10 запитань
Запитання 1

Яке з наведених чисел не є натуральним?

варіанти відповідей

31

0

1293

66

Запитання 2

Натуральними називаються числа, які використовуються при...

варіанти відповідей

множенні

додаванні

відніманні

лічбі

Запитання 3

У якому з випадків записане число сорок три мільйони двадцять сім тисяч сімнадцять?

варіанти відповідей

43027017

43027170

43270017

40327017

Запитання 4

На скільки число 34030 менше від числа 37042?

варіанти відповідей

 3102

2012

3012

2102

Запитання 5

У якому з випадків неправильно порівняно числа?

варіанти відповідей

35407 > 30547

72068 > 72069

12909 < 13000

123576 < 125376

Запитання 6

Сума чисел 93241+5386 дорівнює:

варіанти відповідей

95827

98587

98627

99637

Запитання 7

Спрости вираз (а+126)+874 

варіанти відповідей

874 + а

1000 + а

а + 126

1000

Запитання 8

Спростити:

(241 + а) - 141

варіанти відповідей

100 - а

383 + а

100 + а

383 - а

Запитання 9

Спростити:

783 - (а + 283)

варіанти відповідей

500 - а

500 + а

Запитання 10

На одній полиці 83 книжки, а на другій – на 15 книжок більше. Скільки книжок на двох полицях разом?

варіанти відповідей

98

181

113

196

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест