Наука та освіта в Гетьманщині наприкінці ХVІІ - на початку ХVІІІ століття

Тест складено за матеріалами відеоуроку всеукраїнської школи онлайн https://www.youtube.com/watch?v=1CLe07e91iU

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 2 рази
14 запитань
Запитання 1

З-посеред багатьох інших, в козацькій добі відбувається утвердження трьох нових культурних цінностей. Яку із перерахованих нижче цінностей символізує малюнок?

варіанти відповідей

народження образу української "Матері-вітчизни"

визначення спільної мети

набуття суто українських прикмет в культурі

Запитання 2

Які точки зору в суспільстві періоду Гетьманщини впливали на формування образу майбутньої України ?

варіанти відповідей

промосковська та козацька

промосковська та релігійна

козацька та релігійна

Запитання 3

Хто з українського духівництва був наставником московських царів Івана V та Петра І, царівни Софії?

варіанти відповідей

Феофан Прокопович

Симеон Полоцький

Йов Борецький

Запитання 4

У яких зображених на малюнках книгах започатковано утотожнення (однаковість, спільність) історії українського та російського народу?

варіанти відповідей
Запитання 5

Що об'єднує зображених на малюнку історичних осіб?

варіанти відповідей

навчалися в Києво-Могилянській академії

були гетьманами в еміграції

писали історію українського народу

присягали на вірність московському цареві

Запитання 6

Оберіть тези, в яких сформульовано КОЗАЦЬКУ точку зору щодо історії українського народу

варіанти відповідей

московський цар - нащадок руських князів

право на існування козацької держави випливає з давності права їхніх предків на освоєні ними території

боротьба Московського царства в ІІ половині ХVІІ ст. за українські землі - не загарбницька, а боротьба за повернення земель, загарбаних чужинцями

історії українського народу немає, бо це слов'янське населення російської держави

Військо Запорозьке захищає інтереси руського (не російського) загалу, оскільки захищає благочестиву віру

козацьке повстання - не бунт, а опір порушникам прав і вольностей "шляхетних козаків"

Запитання 7

Із запропонованих оберіть КОЗАЦЬКУ версію історії України

варіанти відповідей
Запитання 8

Про яку угоду йдеться в листі?

варіанти відповідей

"Андрусівське перемир'я" (1667 р.)

"Бахчисарайський мирний договір" (1681 р.)

"Вічний мир" (1686р.)

Запитання 9

Ця історична постать стала відомою завдяки тому, що є першим упорядником життя православних святих (праця "Четьї Мінеї"). Також він описував різні релігійні чуда. Оберіть його ім'я

варіанти відповідей

Йоаникій Галятовський

Данило Туптало (Ростовський)

Лазар Баранович

Запитання 10

Що об'єднує цих історичних осіб?

варіанти відповідей

це проповідники

це автори літописів

це ректори Києво-Могилянської академії

Запитання 11

Оберіть варіант, в якому зазначено відмінність розвитку науки на українських землях в період Гетьманщини та в Європі

варіанти відповідей

переслідування науковців церквою

заборона на розгляд з наукової точки питань, пов'язаних з регігією

науковцями були самі релігійні діячі, тому церква не чинила опору

Запитання 12

Про яку галузь розвитку держави йдеться в документах?

варіанти відповідей

культура

мистецтво

освіта

Запитання 13

У яких містах на території Гетьманщини діяли стаціонарні друкарні?

варіанти відповідей

Києві та Чернігові

Острозі та Львові

Одесі та Очакові

Запитання 14

Оберіть пункти, спрямовані на знищення російською владою української КУЛЬТУРИ

варіанти відповідей

заборона друкувати в Малоросії будь-які книги, крім церковних

введення в обіг на території Гетьманщини мідних монет

переманювання українських вчених, богословів, педагогів до Петербурга та Москви

звуження сфери вживання української мови

заборона торгівлі з Центральною та Західною Європою

вивезення з Гетьманщини всіх жалуваних грамот та інших оригінальних листів, історичних книг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест