12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Навчання з питань охорни праці

Додано: 6 лютого
Предмет: , 11 клас
19 запитань
Запитання 1

На кого поширюється нормативний документ НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці"?

варіанти відповідей

на працівників в процесі трудової діяльності

на учнів

на студентів

на слухачів

на курсантів

Запитання 2

Хто здійснює контроль за дотриманням даного Типового положення?

варіанти відповідей

відділ кадрів

служба охорони праці

Запитання 3

Чи дозволяється допуск до роботи без навчання і перевірки знань з охорони праці?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 4

Який працівник здійснює організацію навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників на підприємстві?

варіанти відповідей

служби кадрів

служби охорони праці

Запитання 5

Що організується на підприємстві перед перевіркою знань?

варіанти відповідей

лекції

практика

екскурсія

Запитання 6

Яка форма перевірки знань з питань охорони праці можлива?

варіанти відповідей

тестування на папері

тестування на комп'ютері

залік в тестах

залік по білетам

іспит по білетам

Запитання 7

Результати перевірки знань оформлюються ....

варіанти відповідей

відомістю

протоколом

журналом

Запитання 8

Працівникам, які при перевірці знань з охорони праці виявили задовільні результати, видаються ......

варіанти відповідей

посвідчення

корочка

пропуск

Запитання 9

Працівники, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці, до роботи....

варіанти відповідей

допускаються через тиждень

не допускаються

допускаються

допускаються, але через три місяці

Запитання 10

Як часто посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою проходять навчання і перевірку знань з охорони праці?

варіанти відповідей

1 раз на три місяці

1 раз на три роки

1 раз на рік

1 раз на 6 місяців

Запитання 11

Як часто працівники, які не зайняті на роботах з підвищеною небезпекою проходять навчання і перевірку знань з охорони праці?

варіанти відповідей

1 раз на три місяці

1 раз на три роки

1 раз на рік

1 раз на шість місяців

Запитання 12

В яких випадках проходять вступний інструктаж?

варіанти відповідей

з новоприйнятим працівником

при ліквідації аварії, стихійного лиха

зі студентами при проходженні виробничого навчання

з екскурсантами

з працівником, який буде виконувати нову для нього роботу

Запитання 13

В яких випадках проходять первинний інструктаж?

варіанти відповідей

з новоприйнятим працівником

при ліквідації аварії, стихійного лиха

з працівником, який буде виконувати нову для нього роботу

з працівником, який переводиться з одного цеху підприємства в інший цех цього ж підприємства

зі студентами до початку професійного навчання

Запитання 14

В який термін проводять повторний інструктаж з працівниками на роботах з підвищеною небезпекою на робочому місці?

варіанти відповідей

1 раз на три місяці

1 раз на три роки

1 раз на рік

1 раз на шість місяців

Запитання 15

В який термін проводять повторний інструктаж з працівниками, які не працюють на роботах з підвищеною небезпекою, на робочому місці?

варіанти відповідей

1 раз на три місяці

1 раз на три роки

1 раз на рік

1 раз на шість місяців

Запитання 16

В яких ситуаціях проводять позаплановий інструктаж?

варіанти відповідей

при перерві в роботі більше ніж 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, при перерві в роботі більше ніж 60 календарних днів - для решти робіт

при модернізації або зміні технологічного процесу

при введенні в дію нових нормативних документів

при ліквідації аварій, стихійних лих

після аварій, пожеж, нещасних випадків

Запитання 17

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

варіанти відповідей

при ліквідації аварій, стихійного лиха

при проведенні робіт, на які оформлюються наряд-допуск, розпорядження або наказ

1 раз на три місяці

який буде виконувати нову для нього роботу

Запитання 18

Протягом скількох днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань при незадовільних результатах після первинного, повторного чи позапланового інструктажів?

варіанти відповідей

30

10

7

3

Запитання 19

Чи надається допуск на виконання робіт при незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу?

варіанти відповідей

так

ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест