Ненаголошені [е], [и] в корені слова
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Щоб знати, яку букву (е чи и) писати в ненаголошеному складі кореня, потрібно…

       

а)

змінити слово або дібрати спільнокореневе, щоб ненаголошений склад став наголошеним;

б)

поставити наголос

в)

позначити корінь

2.

Яке слово перевіряє ненаголошений голосний слова ш…поче?

      

а)

пошепки

б)

шепіт

в)

шепотіти

3.

Обери групу слів, написання яких можна перевірити лише за словником.

    

а)

гор..зонт, к..шеня, д..ректор;

б)

в..сна, ш..рокий, т..мніє;       

в)

с..ло, зел..нь, л..сеня;

4.

Обери групу слів, написання яких можна перевірити лише за словником.

       

а)

кол..со, л..гкий;

б)

кол..ктив, в..лосипед;

в)

бер..зень, в..ликий;

5.

Визнач групу слів, у яких пишеться буква е.

      

а)

в..сокий, п..сати, оз..ро;

б)

т..хенько, л..сти, л..повий;

в)

кл..новий, ст…пи, т..мніє.

6.

Обери рядок, у якому подано перевірені слова до слова д..р..в’яний.

       

а)

деревина, деревину;

б)

дерево, дерева;

в)

дерев’яна, дерев’яною;

7.

. Визнач групу слів, у корені яких пишеться буква и.

       

а)

 в..днілись, в..личезний

б)

  дал..чінь, л..гкий;

     

в)

в..сока, обл…вати;

8.

. Обери словосполучення з ненаголошеним голосним [е], [и].

      

а)

липовий цвіт

б)

літній дощ

в)

вишневий садок

9.

. Обери групу слів, написання яких можна перевірити лише за словником.

       

а)

с..ло, зел..нь, л..сеня;

б)

в..сна, ш..рокий, т..мніє;

       

в)

гор..зонт, к..шеня, д..ректор;

      

10.

Обери групу слів, правильне написання яких можна перевірити лише за словником.

      

а)

тр..вога, кол..со, с..ло;

б)

пш..ниця, оз..ро, з..мля

в)

ч..ремха, оч..рет, д..путат;

      

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. б (1 балів)
3. а (1 балів)
4. б (1 балів)
5. в (1 балів)
6. б (1 балів)
7. в (1 балів)
8. в (1 балів)
9. в (1 балів)
10. в (1 балів)