Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини ,маси або об"єму продукту реакції,реагент якої містить певну частку домішок.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Алюміній карбід масою 16 г ,масова частка домішок в якому 10 %,використали в лабораторії для добування метану.Обчисліть об ′єм утвореного метану(н.у).

а)

А 2,24 л

б)

Б 6,72 л

в)

В 7,47л

г)

Г 8,2 л

2.

Який об′єм хлору (н.у.) необхідний для добування тетрахлорометану з природного газу об′ємом 235,8 л ( н.у. ),що містить 95 % метану.

а)

А 224 л

б)

Б 448 л

в)

В 896 л

г)

Г 672 л

3.

Обчисліть об′єм кисню ( н.у. ),необхідний для спалювання 100 м3 суміші,що містить по 50% пентану та карбон (ιν) оксиду (н.у.)

а)

А 800 м3

б)

Б 400 м3

в)

В 250 м3

г)

Г 500 м3

4.

Обчисліть обєм етину, який можна добути в шкільній лабораторії з 8 г кальцій ацетиленіду (кальцій карбіду), масова частка домішок в якому 20% (н.у.)

а)

А 2,24 л

б)

Б 2,8 л

в)

В 1,12 л

г)

Г 4,48 л

5.

Обчисліть об′єм пропіну (н.у), який може знебарвити бромну воду масою 1040 г з масовою часткою брому 3%.

а)

А 4,368 л

б)

Б 43,68 л

в)

В 1,092 л

г)

Г 2,184 л

6.

Обчисліть об′єм водню (н.у.),який може приєднати 40 г суміші пропену та бутану,масова частка бутану в якій становить 58%.

а)

А 8,96 л

б)

Б 17,92 л

в)

В 12,37 л

г)

Г 24,74

7.

Який об′єм водню (н.у.) може приєднати 15,4 г суміші газів ,що містить етен (54,5 %), пропен (27,3 %), бутен (18,2%).

а)

А 10,08 л

б)

Б 8,96 л

в)

В 11,2 л

г)

Г 22,4 л

8.

Обчислити об′єм ацетилену,який можна добути в промисловості з 200 л природного газу,який містить 95% метану.

а)

А 190 л

б)

Б 95 л

в)

В 100 л

г)

Г 200 л

Ключ до тесту

1. б (2 балів)
2. в (2 балів)
3. б (2 балів)
4. а (2 балів)
5. г (2 балів)
6. а (2 балів)
7. а (3 балів)
8. б (2 балів)