Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем

Додано: 22 квітня
Предмет: Природничі науки, 10 клас
Тест виконано: 21 раз
12 запитань
Запитання 1

Сукупність процесів одержання клітиною енергії за рахунок окиснення органічних речовин — це: 

варіанти відповідей

фотосинтез

клітинне дихання

хемосинтез

травлення

Запитання 2

Енергія, вироблена в процесі клітинного дихання, запасається у вигляді: 

варіанти відповідей

АТФ

АДФ

АМФ

АНФ

Запитання 3

У результаті гліколізу відбувається:

варіанти відповідей

розщеплення органічних речовин до води, вуглекислого газу, 36 АТФ

утворення молочної (піровиноградної) кислоти, води, 2 АТФ

синтез глюкози і виділення кисню, вуглекислого газу, 36 АТФ

розщеплення полімерів до мономерів

Запитання 4

Реакції кисневого етапу клітинного дихання відбуваються у: 


варіанти відповідей

цитозолі

мітохондріях

хлоропластах

легенях

Запитання 5

Які сполуки утворюються в результаті аеробного дихання:

варіанти відповідей

глюкоза і CO2

CO2 і H2O

H2O і O2

глюкоза і H2O

Запитання 6

Кількість молекул АТФ, що утворюється під час безкисневого етапу енергетичного обміну:

варіанти відповідей

2

36

38 

0

Запитання 7

Які процеси забезпечує перетворення енергії АТФ, що використовується клітиною:

варіанти відповідей

хімічні

механічні

теплові

всі відповіді правильні

Запитання 8

В енергетичному обміні виділяють етапи:варіанти відповідей

підготовчий

анаеробний

кисневий

всі відповіді правильні

Запитання 9

Фотосинтез відбувається у: 

варіанти відповідей

мітохондріях

рибосомах

хлоропластах

цитозолі

Запитання 10

Основним джерелом енергії в процесі фотосинтезу є: 

варіанти відповідей

енергія перетворення неорганічних сполук

енергія Сонця

енергія перетворення органічних сполук

фотоліз води

Запитання 11

До автотрофів відносяться:

варіанти відповідей

бульбочкові бактерії

кишкова паличка

ціанобактерії

залізобактерії

евглена зелена

вольвокс

Запитання 12

Спільною ознакою фотосинтезу і хемосинтезу є: 

 

варіанти відповідей

засвоєння енергії Сонця

виділення кисню в атмосферу

синтез органічних речовин з неорганічних

розщеплення органічних речовин.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест