ОЕФ 3 семестр 06ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АПТЕКИ З ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ

Додано: 18 травня 2020
Предмет:
Тест виконано: 14 разів
53 запитання
Запитання 1

Порядок виписування рецептів та замовлень - вимог на лікарські засоби і вироби медичного призначення регламентує:

варіанти відповідей

Наказ № 275 15.052006

Наказ № 1116.06.2010

Наказ № 360 МОЗ України від 19.07.2005 р. 

Наказ № 436 МОЗ України від 30.10.2001 р.

Наказ № 197 МОЗ України від від 07.09.1993 р.  

Запитання 2

Для одержання товару матеріально-відповідальним особам видається:


варіанти відповідей

Рахунок-фактура

Накладна

Довіреність 

Квитанція

Сертифікат якості

Запитання 3

Для визначення залишку отруйного лікарського засобу в “Книзі обліку отруйних і сильнодіючих лікарських засобів, що знаходяться на предметно-кількісному обліку”, необхідно знати:


варіанти відповідей

Прибуток і витрату

Прибуток, залишок на 1 – ше число, витрати речовини

Тільки прибуток і залишок

Витрати і залишок

Тільки прибуток

Запитання 4

Чи можна вносити виправлення в документи:


варіанти відповідей

Можна

Можна, але обов’язково підтвердити письмово факт внесення виправлень

Можна на всіх, крім банківських і касових з обов’язковим письмовим підтвердженням

Не можна

Можна тільки на банківських і касових з письмовим підтвердженням

Запитання 5

За призначенням товарні запаси розподіляють на:


варіанти відповідей

Поточні, цільові, сезонного накопичення

Сезонного накопичення, цільові, звітні

Поточні, звітні, початкові

Цільові, кінцеві, вихідні

Дострокового завезення, початкові, кінцеві

Запитання 6

Перечісліть вітчизняні фірми-виробники лікарських засобів:


варіанти відповідей

Альба України, Оптіма-Фарм.

Артеріум, ФК « Здоров»я», ФФ « Дарниця», Фармак, Фалбі.

Фалбі, Артеріум, Оптіма –Фарм.

Артеріум, Фармак, ФК « Здоров»я», ФФ « Дарниця».

ФК « Здоров»я», ФФ « Дарниця»

Запитання 7

Аптека відпустила медикаменти у відділення лікарні. Який документ є підставою для здійснення даної операції? 

 

варіанти відповідей

Замовлення-вимога 

Вимога-накладна

Прибуткова накладна 

Прибутковий касовий ордер 

Витратний касовий ордер  

Запитання 8

Вхідний контроль якості лікарських засобів в аптеці здійснює:


варіанти відповідей

Завідувач аптекою

Заступник завідувача аптекою

Уповноважена особа

Всі фармацевти

Провізор

Запитання 9

Для заповнення бюреткової установки в аптеці приготували 1 л 20% розчину натрію броміду. В якому документі буде зареєстровано цю операцію. 

 

варіанти відповідей

Журналі обліку лабораторних робіт  

Товарному звіті  

Рецептурному

Журналі обліку фасувальних робіт 

Касовому 

Запитання 10

Для визначення термінів і обсягів нових закупок лікарських засобів необхідно встановити:

варіанти відповідей

Прогнозований залишок препарату в аптеці на день поставки , резервні запаси в разі відхилення рівня попиту протягом закупівельного періоду, темпи продажу ЛЗ, тривалість часу між перервою товарних запасів.

Перелік відмовлених ЛЗ,

Перелік відсутніх в аптеці ЛЗ.

Резервні запаси в разі відхилення рівня попиту протягом закупівельного періоду, темпи продажу ЛЗ,

Тривалість часу між перервою товарних запасів.

Запитання 11

В аптеку надійшов товар, який супроводжувався 5 документами. Який із супровідних документів на товар є основним?


варіанти відповідей

Супровідний лист.

Замовлення – вимога.

Товарно-транспортна накладна.

Пакувальна вкладка.

Рахунок до оплати.

Запитання 12

Які з нижчеперелічених показників є критеріями вибору аптекою постачальника


варіанти відповідей

Асортимент ЛЗ, сервісні послуги.

Асортимент ЛЗ.

Рекламні проспекти., спілкування з колегами.

Сервісні послуги.

Спеціалізовані медичні виставки.

Запитання 13

Довідка про дооцінку та уцінку за лабораторними та фасувальними роботами додається до:


варіанти відповідей

Місячного товарного звіту аптеки

Касового звіту

Звіту роздрібної аптечної мережі

Річного звіту аптеки

Звіту товарів з ПДВ

Запитання 14

Довідка про дооцінку та уцінку за лабораторними та фасувальними роботами додається до:


варіанти відповідей

Місячного товарного звіту аптеки

Касового звіту

Звіту роздрібної аптечної мережі

Річного звіту аптеки

Звіту товарів з ПДВ

Запитання 15

Вкажіть функції відділу запасів:


варіанти відповідей

Відпуск ЛЗ лікувально-профілактичним закладам, проведення лабораторно-фасувальних робіт, визначення поточної потреба в ліках і виробах медичного призначення.

Відпуск ГЛЗ населенню, відпуск ЛЗ лікувально-профілактичним закладам.

Виготовлення екстемпоральних ліків та їх оформлення до відпуску.

Реалізація ЛЗ, які відпускаються без рецепта, проведення лабораторно-фасувальних робіт.

Визначення поточної потреба в ліках і виробах медичного призначення.

Запитання 16

Аптека планує реалізувати виготовлення внутрішньо - аптечних заготовок, напівфабрикатів і концентратів. Які ліцензії вона повинна мати для цього:


варіанти відповідей

На право роздрібної торгівлі і на право виготовлення лікарських засобів, в тому числі, в асептичних умовах

На право роздрібної торгівлі лікарськими  засобами

На право оптової торгівлі лікарськими засобами

На право виробництва лікарських засобів

На право виробництва і оптової торгівлі лікарськими засобами

Запитання 17

Аптека реалізує лікарські препарати. Вкажіть розмір ПДВ при реалізації зареєстрованих лікарських засобів:


варіанти відповідей

10 %

0 %

15 %

20 %

30 %

Запитання 18

Для одержання отруйних, наркотичних, психотропних лікарських засобів виписується доручення, термін дії якого:


варіанти відповідей

20 днів

10 днів

5 днів

1 день

Необмежений

Запитання 19

Товарні запаси належать до:


варіанти відповідей

Оборотних засобів

Основних засобів

Основних і оборотних засобів

Нематеріальних активів

Необоротних засобів

Запитання 20

Який із відділів аптеки займається прийманням товару за кількістю і якістю, його зберігання, відпуску іншим відділам аптеки?


варіанти відповідей

Відділ запасів.

Відділ запасів та відділ готових лікарських форм.

Рецептурно-виробничий відділ.

Відділ безрецептурного продажу.

Відділ готових лікарських форм.

Запитання 21

Для аптек, які виготовляють в асептичних умовах лише очні краплі, не обов»язково мати у складі асептичного блоку окремі приміщення:

варіанти відповідей

Для стерилізації ліків, для контрольного маркування і герметичного закупорювання розчинів.

Асептичної асистентської.

Для контрольного маркування і герметичного закупорювання розчинів, для отримання води для ін»єкцій.

Для фасування.

Шлюзу.

Запитання 22

За кількістю стаціонарних і амбулаторних рецептів визначається:варіанти відповідей

Загальна рецептура аптеки 

Товарообіг аптеки

Торгові надбавки

Товарні запаси

Витрати аптеки

Запитання 23

В аптеці проводять лабораторні роботи. Що вони являють собою:


варіанти відповідей

Приготування концентрованих розчинів, напівфабрикатів, внутрішньо-аптечних заготовок 

Приготування екстемпоральних лікарських форм

Фасовка внутрішньо-аптечних заготовок

Фасовка лікарської росинної сировини

Проведення контролю якості лікарських форм

Запитання 24

Порядок здійснення вхідного контролю якості лікарських засобів регламентує:


варіанти відповідей

Наказ МОЗ України № 436 від 30.10.2001р

Постанова КМУ № 1570 від 17.11.2004р

Наказ МОЗ України № 11 16.06.2010

Постанова КМУ № 1303 від 17.08.1998р

Наказ МОЗ України № 197 від 07.09.1993р

Запитання 25

На підставі якого документа оприбутковується лікарська рослинна сировина від заготівельників:


варіанти відповідей

Приймальна квитанція

Накладна

Рахунок

Акт на перевезення ЛРС в товар

Прибуткова накладна

Запитання 26

Вкажіть, згідно з яким документом відбувається передача товарно-матеріальних цінностей з відділу запасів до рецептурно - виробничого відділу аптеки:


варіанти відповідей

Рахунок – фактура 

Накладна 

Вимога –накладна 

Вимога – замовлення 

Доручення

Запитання 27

Вкажіть, згідно з яким документом відбувається передача товарно-матеріальних цінностей з відділу запасів до рецептурно - виробничого відділу аптеки:


варіанти відповідей

Рахунок – фактура 

Накладна 

Вимога –накладна 

Вимога – замовлення 

Доручення

Запитання 28

Основним документом, який визначає права і обов'язки сторін з поставки всіх видів товарів аптечного асортименту, є:  

варіанти відповідей

Акти відбору зразків

Акти списання

Договір

Податкові накладні

Сертифікати якості товару    

Запитання 29

В якому випадку вимоги-замовлення на лікарський засіб з ЛПУ, виписуються в чотирьох примірниках:


варіанти відповідей

Коли виписуються отруйні лікарські засоби

Коли виписуються сильнодіючі лікарські засоби

Коли виписуються лікарські засоби, що підлягають ПКО

Коли виписуються наркотичні лікарські засоби

Коли виписуються психотропні лікарські засоби

Запитання 30

Які вимоги до уповноваженої особи:


варіанти відповідей

Вища фармацевтична освіта і два роки стажу в аптеці

Будь-яка особа призначена керівником закладу

Середня фармацевтична освіта і два роки стажу в аптеці

Вища і середня фармацевтична освіта і два роки стажу в аптеці

Вища фармацевтична освіта

Запитання 31

Який норматив запасів отруйних лікарських засобів в матеріальних кімнатах встановлено для міських аптек?    


варіанти відповідей

Не повинен перевищувати місячної потреби    

Не повинен перевищувати трьохденної потреби    

Не повинен перевищувати п’ятиденної потреби 

Не повинен перевищувати тижневої потреби    

Не повинен перевищувати двохтижневої потреби

Запитання 32

Затрати аптеки на виготовлення екстемпоральних ліків відшкодовуються за рахунок:


варіанти відповідей

Торгівельної націнки

Тарифів

Валового доходу аптеки

Торгівельної націнки на ГЛЗ

Прибутку аптеки   

Запитання 33

При негативному результаті вхідного контролю уповноважена особа скла­дає


варіанти відповідей

Акт про виявлені дефекти

Акт про недостачу, бій, псування

Обігову відомість

Довідку про неякісні лікарські засоби

Довідку про утил­ізацію або повернення виробнику

Запитання 34

Яка внутрішньо-аптечна операція збільшує товарний залишок аптеки:


варіанти відповідей

Уцінка з рецептурного журналу

Уцінка з фасувального журналу

Переведення ЛРС в товар

Списання тари

Списання товару на господарські потреби

Запитання 35

До етапу « Контроль готового розчину» виробничого процесу серійного виготовлення розчинів для ін»єцій відносяться такі операції:


варіанти відповідей

Контроль за фізико-хімічними показниками, повторний контроль на відсутність механічних включень і видимих часток.

Контроль при відпуску.

Контроль якості виготовленого розчину.

Первинний контроль на відсутність механічних включень і видимих часток.

Первинний  і вторинний контроль на відсутність механічних включень і видимих часток

Запитання 36

З метою вчасної реалізації лікарських засобів в місцях зберігання їх розташовують з врахуванням:


варіанти відповідей

Залишкового терміну придатності

Дати виготовлення

Фармакологічної групи

Терміну придатності

Дати останнього пере контролю

Запитання 37

Облік внутрішньо-аптечної заготовки в аптеці здійснюється:


варіанти відповідей

В журналі обліку лабораторних та фасувальних робіт

В квитанції на замовлені ліки

В таблиці реєстрації роздрібних оборотів

В зведеному реєстрі

В реєстрі виписаних покупцям рахунків

Запитання 38

Вимоги-накладні на лікарські засоби, що необхідні для проведення лікувальних процедур в лікувально-профілактичних закладах відноситься до:


варіанти відповідей

Стаціонарної рецептури

Рецептури готових лікарських засобів

Пільгової рецептури

Амбулаторної рецептури

Екстемпоральної рецептури

Запитання 39

Яка внутрішньо-аптечна операція зменшує товарний залишок аптеки:


варіанти відповідей

Повернення товару постачальнику

Переведення в товар ЛРС

Дооцінка з лабораторних робіт

Оприбуткування рецептурного посуду купленого від населення

Вартість тарифів і води очищеної при реалізації ЛФ індивідуального виготовлення

Запитання 40

Яка з цих операцій відносяться до оптової торгівлі:


варіанти відповідей

Відпуск товарів установам з метою подальшого продажу

Відпуск ГЛФ стаціонарним хворим

Безкоштовний відпуск лікарських засобів

Відпуск ГЛФ амбулаторним хворим

Відпуск екстемпоральних ЛФ

Запитання 41

Реалізація товарів за готівку складається з:


варіанти відповідей

Відпуску товарів за оптовою ціною

Відпуску лікарських засобів за рецептами, без рецептів аптекою та структурними підрозділами

Відпуску товарів через дрібнороздрібну мережу

Відпуску товарів по амбулаторним та стаціонарним рецептам

Відпуску товарів дитячим садам, школам, поліклінікам

Запитання 42

Аптека отримала товар від постачальника. В якому документі уповноважена особа повинна відобразити результати вхідного контролю якості:


варіанти відповідей

Реєстр лікарських засобів, що реалізуються суб'єктами господарської діяльності

Журнал обліку товару, що надійшов

Реєстр лікарських засобів, що надійшли до суб'єкта господарської діяльності

Товарний звіт

Журнал реєстрації ідентифікації лікарських засобів

Запитання 43

Після відпуску товарів вимоги-замовлення зберігаються в аптеці:


варіанти відповідей

Протягом 3 років (не враховуючи поточного)

Протягом 1 року (не враховуючи поточного)

Протягом 1 місяця (не враховуючи поточного)

Протягом 1 тижня (не враховуючи поточного)

Протягом 5 років (не враховуючи поточного)

Запитання 44

При отриманні в аптеці наркотичних і психотропних лікарських засобів складається:


варіанти відповідей

Довідка про реєстрацію наркотичних та отруйних ЛЗ

Акт приймання наркотичних та психотропних ЛЗ

Довідка, вимога, накладна

Акт одержання товару

Реєстр-фактура

Запитання 45

Які ліки можна відпускати для потреб центральної районної лікарні:

варіанти відповідей

Життєвонеобхідні ліки

Ліки згідно з формулярним списком, розробленим у стаціонарі і затвердженим його головним лікарем

Ліки, які дозволені до закупівлі закладам охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету

Тільки ліки вітчизняного виробництва

Усі ліки, що зареєстровані в Україні

Запитання 46

Звіт про використання РРО подається в податкову адміністрацію:

варіанти відповідей

Щотижнево

Щомісячно

При інвентаризації

1 раз в квартал

1 раз на рік

Запитання 47

Показник рецептури в цілому по аптеці складається з:

варіанти відповідей

Кількості стаціонарних рецептів

Кількості амбулаторних рецептів

Кількості стаціонарних і амбулаторних рецептів

Кількості хворих що обслуговуються в аптеці

Приходу та видатку ТМЦ

Запитання 48

До товарних запасів аптеки належать:


варіанти відповідей

Товари, які знаходяться на складі постачальника

Лікарські засоби, які відпущені до ЛПУ

Товари, які повернули постачальнику (брак)

Товари, які заходяться в аптеці, але без супровідних документів

Товари, які є в наявності в аптеці та її відокремлених структурних підрозділах

Запитання 49

Однією з функцій відділу запасів є:


варіанти відповідей

Відпуск медикаментів населенню без рецептів

Виробнича

Проведення хімічного аналізу лікарських засобів

Відпуск медикаментів населенню за рецептами

Надання першої медичної допомоги

Запитання 50

Вхідний контроль якості лікарських засобів під час опто­вої та роздрібної торгівлі здійснюється


варіанти відповідей

За допомогою візуальних методів уповноваженими особами

За допомогою хімічного аналізу провізором-аналітиком

Провізором-аналітиком за допомогою будь-якого методу аналізу

Будь-яким провізором аптеки

Будь-яким фармацевтом аптеки

Запитання 51

Визначте, що відноситься до оптової реалізації в аптеці:

варіанти відповідей

Відпуск товарів аптечного асортименту лікувальним закладам

Відпуск товарів в роздрібну мережу

Безрецептурний відпуск товарів населенню

Відпуск товарів за рецептами лікарів

Реалізація товарів за оптовими цінами

Запитання 52

В аптеку від заготівельника надійшла ЛРС. За якими цінами ведеться її облік?

варіанти відповідей

За заготівельними ( договірними) цінами

За оптовими цінами

За роздрібними цінами

Облік ведеться тільки в натурально-кількісному вираженні.

Облік ЛРС в аптеці не ведеться

Запитання 53

Вкажіть форми оплати за товар:


варіанти відповідей

За фактом, попередня оплата, з відстроченням платежу

За фактом або з відстроченням платежу

Передоплата або по факту поставки

З відстроченням платежу на 10 днів, 1 місяць

Тільки за фактом поставки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест