охорона праці

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Трудове навчання, 11 клас
Тест виконано: 2 рази
60 запитань
Запитання 1

Основний закон трудового законодавства це:


варіанти відповідей

" про колективні договори і угоди";


" про охорону навколишнього природного середовища";


.​  кодекс законів про працю;


.​ " про охорону праці"


Запитання 2

Яка тривалість робочого часу встановлена для працівників віком від 16 до 18 років ?

варіанти відповідей

36 годин


24 години

41 година

Запитання 3

Хто здійснює громадський контроль за виконанням законодавства х охорони праці?


варіанти відповідей

Прокуратура


. Професійні спілки


Держтехнагляд.


Запитання 4

Скільки разів на рік повинні проводитися медичні огляди працюючих підлітків ?


варіанти відповідей

Два рази на рік

. Один раз на рік


Один раз на два роки

Запитання 5

У разі зміни умов праці, що впливає на стан охорони праці, з працівником проводиться:


варіанти відповідей

Цільовий інструктажПозаплановий інструктаж
Вступний інструктаж


Запитання 6

З метою запобігання або зменшення впливу на працівника шкідливих і небезпечних виробничих чинників застосовують:


варіанти відповідей

Засоби захистуПрофілактичне лікування
Засоби вентиляції


Запитання 7

У разі гибелі працівника або ушкодження його здоров’я на виробництві відповідні відшкодування здійснює:


варіанти відповідей

Пенсійний фонд;Фонд соціального страхування від нещасного випадку на

    виробництві.
Профспілкова організація;Роботодавець


Запитання 8

За якою формою складається акт про нещасний випадок на виробництві ?


варіанти відповідей

Н – 5
Н – 1;
Нпв;
П – 5.


Запитання 9

Сукупність факторів виробничого середовища і виробничого процесу, які впливають на здоров'я і працездатність людини під час її професійної діяльності називають:


варіанти відповідей

​ Працездатність;Умови праці;Безпека праці


Запитання 10

Простір, у якому можлива дія на працівників небезпечного і (або) шкідливого виробничого чинника називають:


варіанти відповідей

Шкідлива зона:
Запобіжна зона;


 Небезпечна зона.


Запитання 11

Огороджувальні пристрої поділяються на:


варіанти відповідей

Стаціонарні;Змінні та переносні;


Відкидні чи розсувні;


Запитання 12

За функціональним призначенням сигнальні пристрої поділяються на такі:


варіанти відповідей

Аварійні, інформаційні, запобіжніЗвукові, світловіАварійні, проблискові


Запитання 13

Яка комфортна температура повітря навколишнього середовища для працездатної людини?


варіанти відповідей

160 - 19с
20– 220 с
180 – 20с


Запитання 14

Яка площа має відповідати робочому місцю одного учня?


варіанти відповідей

2 м24 м2
6 м2


Запитання 15

Яка повинна бути мінімальна ширина дверей і в який бік відчинятися для евакуації працівників з приміщення?


варіанти відповідей

0,8 м. На зовні
1м. До середини


1м. На зовні


Запитання 16

У який колір фарбують відкриті трубопроводи в яких транспортується пара?


варіанти відповідей

Брунатний;
Жовтий;Червоний.


Запитання 17

Внутрішні поверхні корпусів і кожухів, які огороджують рухомі частини машин і механізмів, двері шаф струмопровідних елементів, трубопроводи гарячої води, сигнальні лампи "тривога" фарбують у


варіанти відповідей

Чорний колір;
Зелений колір;
Червоний колір;На власний вибір.


Запитання 18

Які знаки застосовують для попередження про ту чи іншу небезпеку?


варіанти відповідей

Заборонні

Приписувальні
Попереджувальні

Вказівні


Запитання 19

Стан об'єкта, за якого виключається можливість пожежі називається:

варіанти відповідей

Протипожежний інструктаж Протипожнжний режим Пожежна безпека


Запитання 20

При зміні технологічного процесу пожежної безпеки, використанні нових пожежонебезпечних матеріалів, при самозайманні та пожежах з працівниками проводиться:


варіанти відповідей

 Первинний інструктаж
Повторний інструктаж
​ Позаплановий інструктаж


Запитання 21

Матеріали мінерального походження та матеріали виготовлені на їх основі (цегла, бетон, камінь, азбест, а також більшість металів) належать до:


варіанти відповідей

Негорючих речовин Важкогорючих речовинГорючих речовин


Запитання 22

За здатністю горіти у повітрі всі речовини поділяються на:


варіанти відповідей

Негорючі, вибухові, горючі;Негорючі, важкогорючі, вибухові;Негорючі, важкогорючі, горючі;Запитання 23

Розрізняють такі види процесу горіння:


варіанти відповідей

Вибух, спалах, займання, тління, власне горіння;Вибух, спалах, займання, самозаймання, власне горіння;
Вибух, займання, тління, самозаймання, власне горіння;
Вибух, спалах, займання, тління, самозаймання, власне горіння;


Запитання 24

У залежності від акумуляторної вогнегасної речовини вогнегасники поділяються на:

варіанти відповідей

Хімічні, пінні, повітряно – пінні, вуглекислотні, порошкові, хладонові, кислотні;


Хімічні, пінні, повітряно – пінні, порошкові, хладонові, кислотні;


вуглекислотні; повітряно-пінні; порошкові; водні; аерозольні.
Хімічні, пінні, повітряно – пінні, вуглекислотні, порошкові, кислотні;


Запитання 25

Скільки ступенів вогнестійкості мають усі будови і споруди?

варіанти відповідей

Три


Чотири
П’ять


Запитання 26

Назвіть речовину, яка є одним із найпоширеніших засобів гасіння


варіанти відповідей

Пісок


Вода


Піна


Запитання 27

За яким номером можна визвати пожежну службу?


варіанти відповідей

01

101

102

103

Запитання 28

Які є види електроенергії?

варіанти відповідей

Промислова, статична, іонізуюча;
Промислова, статична, атмосферна;Промислова, атмосферна, іонізуюча;


Запитання 29

Електричний струм якої напруги використовується для освітлення і ручного інструменту в промисловості та побуті?


варіанти відповідей

1 – 42 в220, 380 в127, 220 вЗапитання 30

Електричний струм якої напруги застосовується для його передачі на велику відстань?


варіанти відповідей

220 – 380 в380 в – 10 кв10 – 750 кв


Запитання 31

Як називається навмисне електричне з’єднання з нульовим захисним провідником металевих струмонепровідних частин, які можуть опинитися під напругою?


варіанти відповідей

ЗануленняЗаземленняПідключення


Запитання 32

Як називається пристрій, що захищає будівлі і споруди від прямих ударів блискавки?

варіанти відповідей

Занулення
Заземлення


Громовідвід


Запитання 33

При якому значенні сили струму, що під час проходження через організм людини виникає задуха, тяжкі опіки, параліч, смерть?


варіанти відповідей

Понад 3 АПонад 5 А


Понад 6 А


Понад 1 А

Запитання 34

Яка першочергова допомога потерпілому ураженому електричним струмом, якщо він погано дихає або не дихає взагалі, в нього відсутній пульс, зіниці розширені?


варіанти відповідей

Штучне диханняНепрямий масаж серця


Штучне дихання; непрямий масаж серця


Запитання 35

Чи дозволяється закопувати в землю потерпілого при ураженні блискавкою чи електричним струмом?


варіанти відповідей

дозволяється

не дозволяється

Запитання 36

Якщо трапився нещасний випадок від дії електричного струму:


варіанти відповідей

Потрібно звільнити від дії електричного струму, надати першу допомогу;Не звільняючи від дії електроструму надати першу допомогу;Надати першу допомогу та закопати частково землю;
Звільнити від дії електроструму і закопати по шию в землю.


Запитання 37

До роботи з електрикою допускаються особи, які:


варіанти відповідей

Пройшли медичний огляд, навчання, інструктаж та перевірку знань з присвоєнням відповідної групи;Мають відповідний документ про освіту та пройшли медичний огляд;Особи які отримали наряд-допуск;


Запитання 38

Мікроорганізми, бактерії, інфекційні захворювання – це шкідливі фактори виробничого середовища


варіанти відповідей

ФізичніБіологічніХімічні


Запитання 39

Система організаційних та технічних заходів, які спрямовані на усунення потенційно небезпечних факторів і запобігання професійним захворюванням і отруєнням – це


варіанти відповідей

Виробнича санітаріяГігієна праці
Фізіологія праці


Запитання 40

Як називається письмове розпорядження на виконання роботи, викладене на спеціальному бланку, де визначений зміст, місце, час початку і закінчення роботи?


варіанти відповідей

Наряд-допуск;Розпорядження;Маршрутний лист


Запитання 41

Як називається письмове розпорядження на виконання роботи, викладене на спеціальному бланку, де визначений зміст, місце, час початку і закінчення роботи?


варіанти відповідей

Наряд-допуск;Розпорядження;Маршрутний лист


Запитання 42

Нормою виробничого шуму є рівень звуку


варіанти відповідей

До 85 дБ


До 20 дБ


До 70 дБ

Запитання 43

Спеціальне віброзахисне взуття, рукавиці з м’якими надолонниками, пружнодемфіруючі прокладки та пластини для обхвату вібруючих рукояток та деталей - це


варіанти відповідей

Засоби колективного захисту від вібраціїЗасоби індивідуального захисту від вібраціїЗаходи боротьби з вібрацією


Запитання 44

Окрім застосовуваних у техніці і медицині, джерелами іонізаційних випромінювань є


варіанти відповідей

Працюючі електродвигуни
Люмінесцентні лампи
Космічні випромінювання, телевізори, комп’ютери, атомні і теплові електростанції


Запитання 45

У чому полягає небезпека радіоактивного випромінювання для організму людини


варіанти відповідей

У нервовому збудженні організму
В підвищенні температури тіла

В організмі утворюються заряджені атоми і молекули (іони)Запитання 46

Чи використовується іонізаційне випромінювання в медицині


варіанти відповідей

НіТак, під час флюорографії легень, зубів тощо
Так, з метою дезінфекції шприців


Запитання 47

Електродугове зварювання, плазмове обладнання, газорозрядні лампи – це джерела випромінювань:


варіанти відповідей

ЛазернихЕлектромагнітнихУльтрафіолетових


Запитання 48

Норми освітленості для аудиторій: на дошці, робочому столі, у кімнаті викладачів


варіанти відповідей

200 лк; 100 лк; 50 лк500 лк; 300 лк; 200 лк1000 лк; 600 лк; 300 лк


Запитання 49

Граничні норми підіймання та переміщення вантажів вручну для жінок при підійманні та переміщенні вантажів з чергуванням з іншою роботою становлять


варіанти відповідей

10 кг
7 кг12 кг
Запитання 50

Відведення шкідливих виділень (надмірного тепла, вологи, пари, газів та пилу) з місць їх утворення здійснюється за допомогою

варіанти відповідей

Місцевої витяжної вентиляціїЗагальнообмінної вентиляції
природної вентиляції


Запитання 51

Найефективніший спосіб штучного дихання


варіанти відповідей

Потерпілому підняти руки за голову і опустити до грудної клітки
Вдувати повітря ,,рот в рот (ніс)” потерпілого (,,із легенів у легені”)Періодично натискати на грудну клітку потерпілого і відпускати


Запитання 52

Перша допомога при закритому переломі


варіанти відповідей

Встановити, є чи немає перелому: примусити потерпілого рухати пошкодженою кінцівкою, піднімати або згинати їїЗабезпечити спокій та нерухомість місця переломуНе вживати ніяких заходів до приїзду лікаря


Запитання 53

При запорошуванні очей кам’яним пилом, дерев’яною або металевою стружкою тощо необхідно


варіанти відповідей

Накласти на око м’яку пов’язку і негайно відправити потерпілого до лікарніСамостійно видалити стороннє тіло з ока


Промити око і перев’язати бинтом з перев’язочного пакету


Запитання 54

Настоянку йоду використовують


варіанти відповідей

Для зупинки кровотечіДля обробки навкруг ран, поранень на шкірі


Для обробки шкіри при опіках


Запитання 55

У разі поранення потилиці кровотеча зупиняється таким чином:

варіанти відповідей

Притискуються сонні артерії до шийних хребцівПритискується скронева артерія спереду козелка вухаПритискується потилична артерія


Запитання 56

Ваші дії з надання першої допомоги у разі кровотечі зі стегнової артерії


варіанти відповідей

Накласти джгут вище місця кровотечі, під нього підкласти шар марлі та вкласти записку із зазначенням часу накладання джгутаВикликати швидку допомогу


Закрити рану індивідуальним перев’язочним антисептичним пакетом


Запитання 57

Ваші дії при легкому ступені переохолодження

варіанти відповідей

Тіло енергійно розтирають вовняною тканиною до почервоніння шкіри, дають багато гарячого пиття, молоко з цукромТіло розігрівають розтиранням, дають випити кілька склянок теплої рідини


Роблять розтирання снігом


Запитання 58

Перша допомога при отруєнні різними токсичними речовинами, якщо після отруєння пройшло 1-2 години


варіанти відповідей

Кілька разів промити шлунок, викликаючи блювоту


Дати 8-10 таблеток активованого вугілля, потім – міцного чаюНеобхідно дати потерпілому проносне (2 столові ложки солі на 1 склянку води)


Запитання 59

Перша допомога при отруєнні окисом вуглецю


варіанти відповідей

Забезпечити потерпілому приплив свіжого повітря, звільнити його від одягу, який утруднює дихання, дати понюхати нашатирний спирт. На голову і груди покласти холодний компресНапоїти гарячим чаєм, кавоюВикликати швидку допомогу


Запитання 60

Який телефон швидкої допомоги


варіанти відповідей

101

102

103

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест