Окисні та відновні властивості неметалів

Додано: 13 квітня 2020
Предмет: , 11 клас
Тест виконано: 27 разів
31 запитання
Запитання 1

 Найтвердіша алотропна модифікація Карбону:

варіанти відповідей

карбін

фулерен

алмаз

графіт

Запитання 2

Адсорбція - це здатність:

варіанти відповідей

атомів одного хімічного елемента утворювати декілька простих речовин

атомів одного хімічного елемента утворювати декілька складних речовин 

твердої речовини поглинати своєю поверхнею гази або рідини

Запитання 3

Сульфур може проявляти валентності


варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

V

IV

VI

Запитання 4

Здатність до адсорбції має:

варіанти відповідей

сірка

фосфор

вугілля

цинк

Запитання 5

 До складу природних лікувальних вод входять:

варіанти відповідей

H2S

HCl

H2SO3

H2SO4

Запитання 6

 Неметалічними є хімічні елементи, у яких:

варіанти відповідей

є здатність лише відвідати електрони під час хімічних реакцій

на зовнішньому енергетичному рівні 1-2 електрони 

на зовнішньому енергетичному рівні є 4 - 7 електрони

Запитання 7

Алотропія - це здатність:1


варіанти відповідей

твердої речовини поглинати своєю поверхнею гази

атомів одного хімічного елемента утворювати декілька простих речовин

атомів одного хімічного елемента утворювати декілька складних речовин

атомів одного хімічного елемента не утворювати декілька простих речовин

Запитання 8

Які гази можна зібрати в посудину шляхом витіснення води:


варіанти відповідей

амоніак, гідроген хлорид, метан

метан, кисень, азот

водень, бутан, амоніак

азот, гідроген хлорид, бутан

Запитання 9

При взаємодії заліза з хлоридною кислотою утворюється:

варіанти відповідей

ферум (IV)хлорид

ферум (ІІІ) хлорид

ферум(ІІ) хлорид

ферум(ІІ, ІІІ) хлорид

Запитання 10

При взаємодії вуглецю і водню в лабораторії одержують:

варіанти відповідей

етан

пропан

метан

бутан

Запитання 11

Який хімічний елемент має найбільшу електронегативність

варіанти відповідей

O

S

Se

Te

Запитання 12

З яким неметалом взаємодіє алюміній з утворенням фіолетового диму

варіанти відповідей

O2

P

Cl2

I2

Запитання 13

У хімічних реакціях з металами неметали

варіанти відповідей

тільки відновники

тільки окисники

і окисники, і відновники


не змінюють ступені окиснення

Запитання 14

 Які неметали є хімічно інертними

варіанти відповідей

галогени

халькогени

інертні гази

жодна відповідь не підходить

Запитання 15

 Вибрати ряд сполук, при взаємодії з якими Сірка -- окисник

варіанти відповідей

Кисень, азот, водень

Магній, силіцій, водень

Калій, фтор, кисень

Азот, бром, кисень

Запитання 16

Азот при взаємодії з киснем утворює

варіанти відповідей

нітроген (ІІ) оксид

нітроген (І) оксид

нітроген (ІІІ) оксид 

нітроген (ІV) оксид

Запитання 17

 Вуглець і силіцій проявляють відновні властивості під час взаємодії з

варіанти відповідей

з оксидами неметалів

оксидами металів

металами

киснем

Запитання 18

Вкажіть суму коефіцієнтів в рівнянні реакції кальцію з вуглецем

варіанти відповідей

3

5

4

2

Запитання 19

Окисні властивості найсильніше виражені в

варіанти відповідей

C i Si

N2 i P

S i Se

O2 i F2

Запитання 20

Найпоширеніші відновники серед неметалів

варіанти відповідей

вуглець і водень

фосфор і азот

хлор і бром

кисень і сірка

Запитання 21

В атмосфері якого неметалу горить вода


варіанти відповідей

кисню

брому

фтору 

азоту

Запитання 22

Вкажіть ступінь окиснення Карбону в сполуці , яка утворюється під час взаємодії алюмінію з вуглецем

варіанти відповідей

+4

-4

+2

-2

Запитання 23

Для простих речовин неметалів Н2, С, Р, О2 характерний тип зв'язку

варіанти відповідей

йонний

ковалентний полярний

ковалентний неполярний

донорно - акцепторний

Запитання 24

Виділіть з переліку елемент з найвищою електронегативністю: S, Cl, Si, P.


варіанти відповідей

P

Si

Cl

S

Запитання 25

Укажіть символ хімічного елемента, який має електронну конфігурацію атома 1s22s22p31


варіанти відповідей

N

C

O

P

Запитання 26

Виберіть ряд елементів, які розміщені за збільшенням їх вищої валентності за Оксигеном

варіанти відповідей

N→ P → As → Sb

Cl → S → P → Si

C → Si → P → N

Si → P → S → Cl

Запитання 27

 Графен є алотропною модифікацією

варіанти відповідей

Фосфору

Сульфуру

Карбону

Оксигену

Запитання 28

Виділіть вірні характеристики озону

варіанти відповідей

Кристалічна речовина лимонно - жовтого кольору

Безбарвний газ, окисник, застосовується для зварювання металів

Отруйний газ блакитного кольору з характерним запахом свіжості

Воскоподібна речовина з часниковим запахом

Запитання 29

Позначте окисник у реакції, що відбувається за схемою:FeO + C → Fe + CO21


варіанти відповідей

C0

C+4

O-2

Fe+2

Запитання 30

Cума коефіцієнтів у рівнянні реакції, що відбувається за наступною схемою становить:SO2 + O2 → SO31


варіанти відповідей

3

4

5

6

Запитання 31

Виділіть чотири вірних напрямки застосування сірки


варіанти відповідей

виготовлення косметичних засобів і мазей

відбілювання тканин

синтез амоніаку

виробництво гуми

виробництво засобів для боротьби зі шкідниками сільськогосподарських угідь

виробництво штучних алмазів 

виробництво чорного пороху

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест