Оксиген. Кисень.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Оксиген розташований у ..... групі Періодичноі системи.

а)

ІІ

б)

ІІІ

в)

IV

г)

VI

2.

Оксиген є елементом ...... періоду.

а)

3

б)

4

в)

1

г)

2

3.

Порядковий номер Оксигену:

а)

18

б)

16

в)

8

г)

6

4.

Відносна атомна маса Оксигену становить:

а)

32

б)

8

в)

16

г)

6

5.

Оксиген утворює такі прості речовини:

а)

алмаз

б)

кисень

в)

повітря

г)

озон

6.

Формула кисню така:

а)

О

б)

в)

О2

г)

О3

7.

Формула озону така:

а)

О

б)

О2

в)

г)

О3

8.

Валентність Оксигену у сполуках завжди:

а)

І

б)

ІІ

в)

IV

г)

VI

9.

ВІдносна молекулярна маса кисню становить:

а)

16

б)

32

в)

48

г)

18

10.

Заряд ядра атома Оксигену дорівнює:

а)

6

б)

8

в)

16

г)

2

11.

Масова частка Оксигену у SO3 становить:

а)

50%

б)

40%

в)

35%

г)

20%

Ключ до тесту

1. г (1 балів)
2. г (1 балів)
3. в (1 балів)
4. в (1 балів)
5. б г (1 балів)
6. в (1 балів)
7. г (1 балів)
8. б (1 балів)
9. б (1 балів)
10. б (1 балів)
11. б (2 балів)