Оксигеновмісні органічні сполуки. (Узагальнення за тему) ІІ варіант
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Вкажіть функціональну групу карбонових кислот:

а)

-СООН;

б)

гідроксильна;

в)

- ОН;

г)

- СОН;

д)

альдегідна;

е)

карбоксильна.

2.

Виберіть загальну формулу одноатомних спиртів:

а)

СnH2n+1COH;

б)

Cn(H2O)m;

в)

CnH2n+1COOH

г)

CnH2n+1OH

3.

Вкажіть назву речовини, формула якої (С6Н10О5)n

а)

глюкоза;

б)

крохмаль;

в)

целюлоза;

г)

лактоза.

4.

Виберіть вірне твердження щодо фізичних властивостей оцтової кислоти:

а)

б/б, прозора легкозаймиста рідина з характерним запахом, гірким смаком, отруйна;

б)

б/б, прозора, в’язка рідина, солодкувата на смак, без запаху, неотруйна;

в)

б/б, прозора, гігроскопічна рідина з характерним кислим смаком та різким запахом;

г)

кристали білого кольору, добре розчинні у воді, солодкі, при нагріванні карамелізуються.

5.

Назвіть продукт, який утвориться при гідролізі сахарози:

а)

глюкоза;

б)

суміш глюкози і фруктози;

в)

фруктоза;

г)

крохмаль.

6.

Позначте формули речовин, які реагують з натрій гідроксидом:

а)

СН3СООН;

б)

СН3ОН;

в)

С6Н12О6;

г)

тристеарат.

7.

Вкажіть сполуки, які при взаємодії з карбоновими кислотами утворюють естери:

а)

вуглеводи;

б)

спирти;

в)

альдегіди;

г)

жири.

8.

Виберіть ряд сполук, що належать до ненасичених вищих карбонових кислот:

а)

сахароза і лактоза;

б)

олеїнова і лінолева кислоти;

в)

етанова і пропанова кислоти;

г)

стеаринова і пальмітинова кислоти.

9.

Вкажіть ряд сполук, розміщених в порядку зменшення їхної температури кипіння:

а)

етан, пропан, метанол, етанол, гліцерин;

б)

метанол, етан, пропан, етанол, гліцерин;

в)

гліцерин, етанол, метанол, пропан, етан;

г)

етанол, етан, метанол, гліцерин, пропан.

10.

Вкажіть якісний реактив на гліцерин:

а)

Cu(OH)2, t0;

б)

Cu(OH)2;

в)

I2;

г)

Ag2O.

11.

Вкажіть невідомі речовини у схемі перетворень:

С12Н22О11 → А → С2Н5ОН → В:

а)

А - (С6Н10О5)n, В - С2Н5ОNa.

б)

А - Н2О, В - О2.

в)

А - С6Н12О6, В - СО2;

г)

А - СН3ОН, В - Н2О.

12.

Вкажіть продукти реакції фотосинтезу - СО2 + Н2О →:

а)

Н2СО3, СО.

б)

С6Н12О6, О2.

в)

С2Н5ОН, О2.

г)

НСООН, СО.

Ключ до тесту

1. а е (2 балів)
2. г (1 балів)
3. б в (2 балів)
4. в (2 балів)
5. б (1 балів)
6. а г (2 балів)
7. б (2 балів)
8. б (2 балів)
9. в (2 балів)
10. б (1 балів)
11. в (3 балів)
12. б (2 балів)