Олімпіада. 1 етап. Історія, 10 клас

Додано: 18 жовтня 2023
Предмет: Історія України
28 запитань
Запитання 1

Укажіть мету братського руху на українських землях у XVI ст.

варіанти відповідей

визнання станових привілеїв українського козацтва

захист і підтримка православної церкви

укладення унії між католицькою і православною церквами

ліквідація кріпосної залежності українського селянства

Запитання 2

Фільварок — це...

варіанти відповідей

корпоративні організації ремісників однієї чи кількох споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом.

доброчинні товариства української шляхти, що опікувалися будівництвом православних храмів.

багатогалузеве господарство, що базувалося на праці кріпосних селян й орієнтувалося на виробництво сільськогосподарської продукції, перш за все збіжжя на продаж.

промислове виробництво, засноване на розподілі праці й ремісничій техніці, що передувала великій машинній індустрії.

Запитання 3

Який народ Америки мав власну писемність у вигляді вузликового письма (кіпу)?

варіанти відповідей

ацтеки

інки

ірокези

майя

Запитання 4

Назвіть цивілізації доколумбової Америки

варіанти відповідей

Ацтеки

Інки

Майя

Навахо

Ольмеки

Сіу

Черокі

Запитання 5

Хто об'єднав Галицьке та Волинське князівство у 1199 році?

варіанти відповідей

Данило Галицький

Лев І Данилович

Роман Мстиславович

Ярослав Осмомисл

Запитання 6

Аббат, єпископ, митрополит, патріарх, герцог, кардинал, диякон - який титул не вписується в поданий логічний рядок?

варіанти відповідей

Аббат

герцог

патріарх

диякон

Запитання 7

Які моря з'єднав шлях "із варягів у греки "?

варіанти відповідей

Чорне і Середземне

Балтійське і Червоне

Балтійське і Каспійське

Балтійське і Чорне

Запитання 8

Грецька колонізація Північного Причорномор’я, Приазов'я та Криму була спричинена...

варіанти відповідей

пошуком союзників для боротьби проти Персії.

нестачею рабів у метрополії, освоєнням нових ринків работоргівлі.

занепадом ремесла та сільського господарства материкової Греції.

демографічним вибухом, перенаселенням і нестачею землі в метрополії.

Запитання 9

Наслідком російсько-турецьких воєн 1806–1812 рр. та 1828–1829 рр. для українських земель було...

варіанти відповідей

заснування масонських лож, таємних організацій дворян-офіцерів

відновлення Запорозької Січі за участі колишніх козаків-задунайців

економічне виснаження регіонів, що були найближчим тилом російської армії

ліквідація кріпацтва та поміщицького землеволодіння на приєднаних землях

Запитання 10

Виберіть варіант, в якому вказано масонські ложі, які існували в Україні в 19 столітті.

варіанти відповідей

наполеоніди, автономісти, західники

"Основа", "Громада", "Руська бесіда"

"Понт Евксинський", "Любов до істини", "З'єднаних слов'ян"

РУП, РСДРП, Бунд

Запитання 11

Наприкінці XVIII — на початку ХІХ ст. просвітницькою діяльністю серед місцевих українців Галичини та Закарпаття займалися представники...

варіанти відповідей

Місцевої шляхти   

Світської інтелігенції

Греко-католицького духовенства  

Православного духовенства

Запитання 12

Політика російського уряду щодо населення Наддніпрянської України у XIX cт. називалася ...

варіанти відповідей

Урбанізація

Лібералізація

Русифікація

Радикалізація

Запитання 13

До складу культурно-просвітницького товариства «Руська трійця» входили:

варіанти відповідей

Маркіян Шашкевич

Микола Костомаров

Пантелеймон Куліш

Іван Вагилевич

Олександр Духнович 

Григорій Яхимович

Яків Головацький

Запитання 14

В якому році виникла держава "Київська Русь-Україна"?

варіанти відповідей

860 р.

882 р.

945 р.

988 р.

Запитання 15

Найважливіші питання в житті Кримського ханства вирішувались ...

варіанти відповідей

на народних зборах

на Сеймі

в парламенті

на дивані

Запитання 16

Столицею Кримського ханства було місто ...

варіанти відповідей

Бахчисарай

Кафа

Мангуп

Алустон

Запитання 17

Держава Феодоро (Готія) існувала на території...

варіанти відповідей

Східної Галичини

в Панонії

на Кримському півострові

на Закарпатті

Запитання 18

Орган громадського самоврядування русинів, утворений у травні 1848 року на хвилі піднесення національного революційного руху в країнах Європи, мав назву ...

варіанти відповідей

Головна Руська Рада

Українська Центральна Рада

Центральна Рада Народова

Руський собор

Запитання 19

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела:

«За відомостями, які до нас надійшли, депутат рейхстагу... в деяких громадах провів нові громадські вибори, а в горах нібито він роз’яснив місцевому населенню, що ліси і полонини належать їм... та що наступного року будуть усі звільнені від податків»? 

варіанти відповідей

Лук’ян Кобилиця

Мирон Штолюк

Олекса Довбуш

Устим Кармелюк

Запитання 20

Яка організація в середині 19 ст. звернулася до українського народу з такою відозвою: 

«...Як по зимі весна наступає, так і стан той смутний нині змінився через Конституцію. Браття! ...єсть то сонце, котре як всім, так і нам засвітило і до нового життя пробудило. Вставайте ж, Браття, бо вже час! ...але не до звади і незгоди, а щоб забезпечити дані нам свободи. ...Будьмо народом!»?

варіанти відповідей

Головна Руська рада

«Руська трійця»

Південне товариство декабристів

Кирило-Мефодіївське братство

Запитання 21

Який російський імператор видав Маніфест (19 лютого 1861) про скасування кріпосного права?

варіанти відповідей

Олександр 1

Йосип 2

Олександр 2

Олександр 3

Запитання 22

Війська яких країн брали участь у Кримській (Східній) війні (1853—1856 р.р.)?

варіанти відповідей

Австрійської імперії

Великої Британії

Сардинського королівства

Османської імперії

Російської імперії

Французької імперії

Королівства Пруссія 

Запитання 23

Яка із перелічених ознак є головною у визначенні поняття «кріпацтво»?

варіанти відповідей

щоденний відробіток селянами панщини

виконання певних повинностей у маєтку поміщика

сплата селянами натурального чи грошового оброку

особиста залежність селянина від пана

Запитання 24

Чартизм - це ...

варіанти відповідей

рух робітників за впровадження загального виборчого права

рух робітників за відміну рабства

рух робітників за підвищення зарплатні

рух робітників за відміну кріпацтва

Запитання 25

До складу "Антанти" в 1914 році входили країни: ...

варіанти відповідей

Австро-Угорщина

Велика Британія

Італія

Німецька імперія

Османська імперія

Російська імперія

Франція

Запитання 26

У якій битві було вперше використано на полі бою танки (18 машин)?

варіанти відповідей

в районі Вердену

під час битви на річці Соммі

в районі містечка Іпр

під час битви на Марні

Запитання 27

Яка країна переглянула свої позиції щодо участі у війні внаслідок потоплення лайнера «Лузитанія»?

варіанти відповідей

Болгарія

США

Османська імперія

Японська імперія

Запитання 28

Про якого українського політичного діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд – Генеральний Секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги – Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення».

варіанти відповідей

М.Грушевського

В. Винниченка

М.Міхновського

С. Петлюру

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест