Операційна система
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Набір спеціальних програм, які керують роботою всіх пристроїв комп’ютера та іншими програмами.

а)

операційна система

б)

оперативна система

в)

комп’ютерна система

г)

системна система

2.

До основних об’єктів операційної системи належать...

а)

піктограми

б)

рисунки

в)

ярлики

г)

папки

д)

клавіші

3.

У кожного вікна є...

а)

рядок виконання

б)

рядок заголовка

в)

рядок меню

г)

кнопки керування вікном

д)

робоча область

4.

Вікно розгорнуте на весь екран. Як називають такий режим?

а)

повноекранний

б)

нормальний

в)

дуже великий

5.

Що пересуває на рядок вгору, вниз, ліворуч, праворуч вміст списку

а)

смуга прокручування

б)

вікно

в)

папка

г)

сходинки

6.

Вікно, яке містить деяке повідомлення або запитання, на яке необхідно обрати відповідь

а)

програмне

б)

інформаційне

в)

питальне

7.

Скільки може бути активних вікон?

а)

два

б)

три

в)

чотири

г)

безліч

д)

одне

8.

Ділянка пам’яті, що містить інформацію і має конкретне ім’я

а)

файл

б)

вікно

в)

піктограма

г)

ярлик

9.

Файл має такі властивості...

а)

ім’я

б)

тип

в)

розмір

г)

дата створення

д)

актуальність

е)

зовнішній вигляд

10.

Об'єкти, які об’єднують файли в групи за змістом, називають...

а)

ярликами

б)

значками

в)

вікнами

г)

папками

11.

Як викликати контекстне меню об’єкта?

а)

лівою кнопкою миші

б)

правою кнопкою миші

в)

коліщатком миші

г)

за допомогою алфавітно-цифрової клавіатури

12.

Основне призначення ярликів — це...

а)

швидкий запуск програми

б)

наочне подання об’єкта

в)

зберігання інформації про систему комп’ютера

г)

зберігання об’єктів операційної системи

д)

подання папки у відкритому вигляді

13.

Яка функція папки Кошик?

а)

зберігає та відновлює видалені об’єкти

б)

створює об’єкти

в)

видаляє об’єкти

г)

зберігає дані про комп’ютер

14.

Виділяють такі типи вікон...

а)

програмні

б)

діалогові

в)

інформаційні

г)

вікна заголовків

Ключ до тесту

1. а (5 балів)
2. а в г (5 балів)
3. б в г д (5 балів)
4. а (5 балів)
5. а (5 балів)
6. б (5 балів)
7. д (5 балів)
8. а (5 балів)
9. а б в г (5 балів)
10. г (5 балів)
11. б (5 балів)
12. а (5 балів)
13. а (5 балів)
14. а б в (5 балів)