Організм людини
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Чому людина належить до живої природи?

а)

У людини є руки, ноги, вона уміє говорити

б)

Вона народжується, росте, дихає, помирає, рухається, розмножується

в)

У неї є мозок, скелет, система травлення

2.

Чим людина відрізняється від тварин?

(Оберіть декілька відповідей)

а)

Ходить на двох ногах

б)

У неї є внутрішні органи

в)

Тіло вкрите волоссям

г)

Її руки виконують роботу

д)

Добре розвинений головний мозок

3.

Серце, легені, шлунок - це ...

а)

Зовнішні органи людини

б)

Це тіло людини

в)

Внутрішні органи людини

4.

Завдяки тому, що у людини добре розвинений мозок, вона ...

а)

Добре розмовляє

б)

уявляє

в)

мислить

г)

Здатна відповідати за свої вчинки

д)

Усі відповіді вірні

5.

Органи - це ...

а)

Надзвичайно важливі частини людського організму

б)

Злагоджена робота людського організму

в)

спинний мозок

6.

Обери правильні твердження

а)

Усі органи у тілі людини виконують одну й ту саму функцію

б)

За допомогою легенів людина дихає

в)

Усі органи залежать один від одного

г)

За допомогою шлунка людина рухається

д)

Шлунок і кишечник - це органи дихання

е)

За допомогою м'язів і кісток людина рухається

7.

Органи, які виконують спільну роботу, утворюють ...

а)

Нервову систему

б)

Систему органів

в)

Кровоносну систему

8.

Злагодженою роботою всього організму керує ...

а)

Нервова система

б)

Система органів

в)

Система травлення

9.

До нервової системи належать ...

а)

Серце

б)

Спинний мозок

в)

Головний мозок

г)

Ноги

д)

Легені

е)

Нерви

є)

Грудна клітка

10.

На що схожі нерви, які відходять до всіх органів тіла від головного і спинного мозку?

а)

На трубочки

б)

На мотузки

в)

На ниточки

11.

 Яка система керує діяльністю організму? 

а)

Нервова система

б)

Кровоносна система

в)

Система органів

12.

За допомогою чого у мозок надходять різноманітні сигнали?

а)

За допомогою крові

б)

За допомогою нервів

в)

За допомогою м'язів

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. а г д (1 балів)
3. в (1 балів)
4. д (1 балів)
5. а (1 балів)
6. б в е (1 балів)
7. б (1 балів)
8. а (1 балів)
9. б в е (1 балів)
10. в (1 балів)
11. а (1 балів)
12. б (1 балів)