Основи термодинаміки
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Укажіть, як називають процес зміни стану газу, що відбувається за відсутності теплообміну з навколишніми тілами.

а)

ізотермічний

б)

ізобарний

в)

ізохорний

г)

адіабатний

2.

Укажіть, у яких випадках внутрішня енергія речовини зростає:

а)

при охолодженні

б)

при нагріванні

в)

при кристаллізації

г)

при конденсації

3.

Позначте символ, з допомогою якого позначають кількість теплоти

а)

A

б)

q

в)

Q

г)

r

4.

Укажіть, до якого процесу зміни стану газу перший закон термодинаміки формулюється так: "Вся передана кількість теплоти витрачається на виконання ним самим роботи"

а)

ізотермічне розширення

б)

ізохорне нагрівання

в)

ізобарне розширення

г)

адіабатне розширення

5.

Визначте, яку роботу виконує газ, розширюючись ізобарно під тиском 0,2 МПа від об"єму 1,6 л до об"єму 2,5 л?

а)

80 Дж

б)

180 Дж

в)

280 Дж

г)

0,18 кДж

6.

Яку кількість теплоти треба передати ідеальному газу, який знаходиться в циліндрі під поршнем, щоб його внутрішня енергія зросла на 100 Дж і при цьому газ виконав роботу 200 Дж?

а)

3000 Дж

б)

30 Дж

в)

300 Дж

г)

0,3 кДж

Ключ до тесту

1. г (2 балів)
2. б (2 балів)
3. в (2 балів)
4. а (2 балів)
5. б г (2 балів)
6. в г (2 балів)