Основна властивість дробу
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Оберіть дробово раціональний вираз:

а)

3-5х

18

б)

х2

4

в)

d-3c

5a

г)

4n-m3

6

2.

При яких значеннях змінної не має змісту вираз

а)

0

б)

3

в)

7

г)

4

3.

При яких значеннях змінної не має змісту вираз

а)

3

б)

0;3

в)

3;-3

г)

-3

4.

Скоротіть дріб

а)
б)
в)
г)
5.

Скоротіть дріб

а)
б)
в)
г)
6.

Скоротіть дріб

а)
б)
в)
г)
7.

Знайти ДЗЗ виразу:

а)

а не дорівнює -3

б)

а не дорівнює 5

в)

всі допустимі

г)

а не дорівнює -3 і 5

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. г (2 балів)
3. в (2 балів)
4. в (2 балів)
5. а (2 балів)
6. б (2 балів)
7. г (1 балів)