Основні класи неорганічних сполук
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

В якому рядку знаходяться виключно основні оксиди

а)

SO2, P2O5, CaO

б)

Na2O, BaO, Li2O

в)

CaO,MgO,ZnO

г)

SiO,CO,NO

2.

Серед запропонованих формул речовин виберіть ті, які при взаємодії з водою утворюють кислоти.

а)

N2O5, CO,CO2

б)

SO3,P2O5,N2O3

в)

N2O,NO,CuO

г)

Na2O,K2O, Rb2O

3.

Вибрати рядок, що містить тільки оксигеновмісні кислоти

а)

HCl, H2SO4, HNO3

б)

H2O, H3PO4, Fe3O4

в)

HBr,HF,H2S

г)

HClO3,HClO, HClO4

4.

Серез запропонованих формул речовин вибрати рядок, що містить лише луги.

а)

Сa(OH)2,Cu(OH)2, Fe(OH)2

б)

Ba(OH)2,KOH,Fe(OH)2

в)

Al(OH)3,Cr(OH)3, Fe(OH)3

г)

LiOH, NaOH, KOH

5.

Закінчити рівняння реакції, назвати продукт реакції

Na2O+ H2O=

а)

нітроген(I)оксид

б)

натрій оксид

в)

нітроген(III)оксид

г)

натрій гідроксид

6.

Закінчити рівняття реакції, класифікувати продукт реакції

SO3+ H2O=

а)

оксигеновмісна, одноосновна кислота

б)

безоксигенова , двоосновна кислота

в)

безоксигенова , одноосновна кислота

г)

оксигеновмісна, двоосновна кислота

7.

Вибрати метал, за участі якого реакція буде відбуватись

CuSO4+ ? =

а)

Ag

б)

Zn

в)

Hg

г)

Pt

8.

Серед запропонованих реакцій вибрати ту, в результаті якої буде виділятись горючий газ, легший за повітря.

а)

Mg + HCl

б)

MgCO3+HCl

в)

Cu+HCl

г)

Na2SO3+HCl

9.

Вказати назву індикатора, який у лужному середовищі стає малиновим.

а)

Метиловий оранжевий

б)

Лакмус

в)

Фенолфталеїн

г)

Універсальний індикатор

10.

Закінчіть рівняння реакції, вкажіть суму коефіцієнтів продуктів реакції

Al(OH)3+ H2SO4=

а)

4

б)

5

в)

6

г)

7

11.

Загальна назва солей, які широко використовуються для виробництва мінеральних добрив

а)

Хлориди

б)

Карбонати

в)

Нітрати

г)

Сульфати

12.

Формула солі, відомої як мармур, крейда або вапняк.

а)

CaCL2

б)

Ca(HCO3)2

в)

CaCO3

г)

Ca(NO3)2

Ключ до тесту

1. б (5 балів)
2. б (5 балів)
3. г (5 балів)
4. г (5 балів)
5. г (5 балів)
6. г (5 балів)
7. б (5 балів)
8. а (5 балів)
9. в (5 балів)
10. г (5 балів)
11. в (5 балів)
12. в (5 балів)