Основні класи неорганічних сполук
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Складні речовини, які складаються з катіонів металів та аніонів гідроксогрупи, це...

а)

оксиди

б)

основи

в)

кислоти

г)

солі

2.

Оберіть рядок,у якому всі сполуки відносяться до основ

а)

Na2O, Ca(OH)2, CuO, CaCO3

б)

LiOH, Mg(OH)2, MgO, MgSO4

в)

NaOH, LiOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2

г)

Na2O, CaO, MgO, Li2O

3.

Речовина,що має хімічну формулу H2SO4, відноситься до класу

а)

кислот

б)

основ

в)

солей

г)

оксидів

4.

В основах змінює колір на малиновий індикатор

а)

фенолфталеїн

б)

лакмус

в)

метиловий оранжевий

г)

правильної відповіді немає

5.

Формула купрум сульфату

а)

H2SO4

б)

CuNO3

в)

CaSO4

г)

CuSO4

6.

Вкажіть хімічні властивості сульфатної кислоти

а)

Вступає в реакції заміщення з металами

б)

Добре розчиняється у воді

в)

Летка, важча за воду рідина

г)

Утворює солі, що називаються сульфатами

7.

Хімічні реакції основ з кислотами відносяться до реакцій

а)

заміщення

б)

розкладу

в)

обміну

г)

сполучення

8.

Вкажіть продукти реакції Zn + H2SO4 =

а)

ZnSO4 + H2O

б)

ZnSO4 + H2

в)

ZnO + SO2 + H2O

г)

ZnSO3 + H2O

9.

При нагріванні розкладаються

а)

нерозчинні основи

б)

луги

в)

кислоти

г)

оксиди

10.

Вкажіть реакцію обміну

а)

Cu(OH)2 =CuO + H2O

б)

Mg +2HCl = MgCl2 + H2

в)

CaO + H2O = Ca(OH)2

г)

Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + H2O

11.

Вкажіть умови, за яких основи реагують з солями

а)

утворення нерозчинних речовин (осаду)

б)

виділення газу

в)

за будь-яких умов

г)

основи з солями не реагують

12.

Вкажіть правильне твердження

а)

Магній витісняє водень із кислот тому, що він знаходиться в ряду активності металів після водню.

б)

Магній не витісняє водень із кислот тому, що він знаходиться в ряду активності металів після водню.

в)

Магній витісняє водень із кислот тому, що він знаходиться в ряду активності металів до водню.

г)

Магній не витісняє водень із кислот тому, що він знаходиться в ряду активності металів до водню.

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. в (1 балів)
3. а (1 балів)
4. а (1 балів)
5. г (1 балів)
6. а г (2 балів)
7. в (1 балів)
8. б (1 балів)
9. а (1 балів)
10. г (1 балів)
11. а б (2 балів)
12. в (1 балів)