Основність кислот
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Визначити назву оксигеновмісної одноосновної кислоти

а)

Сульфітна

б)

Хлоридна

в)

Сульфатна

г)

Нітратна

2.

Визначте трьохосновну кислоту

а)

Нітритна

б)

Нітратна

в)

Ортофосфорна

г)

Борна

3.

Визначте двохосновну безоксигеномісну кислоту

а)

Сульфатна

б)

Сульфітна

в)

Сульфідна

г)

Плавикова

4.

Яку основність має оцтова кислота?

а)

один

б)

два

в)

три

г)

чотири

5.

Яка трьохосновна кислота використовується для знежирення поверхні при паянні?

а)

Фторидна

б)

Хлоридна

в)

Фосфорна

г)

Сульфатна

Ключ до тесту

1. г (1 балів)
2. в г (5 балів)
3. в (5 балів)
4. а (5 балів)
5. в (5 балів)