5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Особливості художнього процесу 1 пол. ХХ ст.

Додано: 1 жовтня 2020
Предмет: Зарубіжна література, 11 клас
Тест виконано: 2 рази
12 запитань
Запитання 1

Які історичні події вплинули на мистецтво в першій половину ХХ століття

варіанти відповідей

Перша світова війна

Соціальні революції

Громадянські війни

Бурхливий розвиток ринкових відносин

Запитання 2

Представники нової філософської думки цієї доби

варіанти відповідей

А.Шопенгауер, Ф.Ніцше, З.Фрейд, К.Г.Юнг

А.Шопенгауер, Вольтер, З.Фрейд, К.Г.Юнг

Ф.Ніцше, Руссо, К.Г.Юнг, А.Шопенгауер

С. К,єркегор, Ф.Ніцше, З.Фрейд, К.Маркс

Запитання 3

Модернізм – це

варіанти відповідей

прагнення постійно втілювати найновіші досягнення науки і техніки у царині мистецтва

сукупність літературних напрямків та шкіл, які виникли наприкінці 19 – І пол. 20 ст. у зв’язку з кризою позитивістського світосприйняття і ставили собі за мету пошук нових художніх засобів

художня школа, що склалася наприкінці 19 ст. у Франції після видання «Квітів зла» Ш. Бодлера

всі відповіді вірні

Запитання 4

Умовна назва художніх тенеденцій у мистецтві, що виникли на початку ХХ ст, для яких характерні категоричне заперечення традицій і цінностей попередніх культур, агресивне пропагування епатажу та протесту

варіанти відповідей

авангардизм

епатаж

сюрреалізм

потік свідомості

Запитання 5

Течія, головним прагненням якої є передати динаміку руху, захоплення технікою, загальну урбанізацію суспільства

варіанти відповідей

футуризм

потік свідомості

сюрреалізм

авангардизм

Запитання 6

Течія, що відображала розгубленість інтелігенції часів війни, кризу її художнього мислення. Метою було створити таке мистецтво, яке б шокувало б людей так само як війна

варіанти відповідей

дадаїзм

сюрреалізм

авангардизм

футуризм

Запитання 7

Течія, що виникла у Франції та США у 20-х рр, узявши за основу ідеї дадаїстів, але їй притаманне прагнення побудувати нову художню дійсність, що була б реальнішою (надреальною) за існуючу

варіанти відповідей

авангардизм

дадаїзм

футуризм

сюрреалізм

Запитання 8

Течія авангардизму, для якої характерні гіпертрофоване авторське "Я", субєктивність світобачення, загострена емоційність, напруженість, гротеск, бажання всі почуття виявити пристрасно і схвильовано

варіанти відповідей

експресіонізм

авангардизм

сюрреалізм

дадаїзм

Запитання 9

Культ героїки, уславлення мужності, утвердження нового героя, життя якого пов язане з ризиком

варіанти відповідей

неореалізм

неоромантизм

сюрреалізм

соцреалізм

Запитання 10

Елітарна література призначена:

варіанти відповідей

для всіх людей

для "грамотної" частини суспільства

для обміну культурами між народами

"обраним", окремим, підготовленим читачам

Запитання 11

 Масова література

варіанти відповідей

розрахована на масового, пересічного читача

це твори, які за своїми художніми якостями не сягають рівня класики

низькопробна література, розрахована на низькі смаки читачі

всі визначення невірні

Запитання 12

Масовій культурі сприяв:


варіанти відповідей

вплив національної кільтури

розвиток засобів комунікації (ЗМІ) 

розвиток науково-технічного прогресу

створення Євросоюзу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест