Особливості відмінювання іменників II відміни
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Іменник серце в Р.в. множини має форму

а)

лише сердець

б)

сердець і серць

в)

лише серць

г)

серців

2.

Чи правильними є паралельні форми іменника полів і піль?

а)

лише полів

б)

обидві форми правильні

в)

лише піль

г)

обидві форми неправильні

3.

У Р.в. однини іменники ч. р. мають закінчення -у(-ю)

а)

назви дерев

б)

назви транспортних засобів

в)

назви мір довжини, ваги

г)

назви речовин, матеріалу

4.

Правильно утворено форму іменників у Р.в. однини в рядку

а)

тюльпану, граму, Лондону

б)

вольта, лимона, каштана

в)

Парижу, сада, асфальта

г)

щавля, ансамбля, трона

5.

Допущено помилку в закінченнях іменників родового відмінка

а)

каталога, барбариса, горіху

б)

осокора, куща, заводу

в)

гладіолуса, коня, коридору

г)

стільця, трону, грама

6.

У Р.в. закінчення -у, - ю мають усі іменники в рядку

а)

Дністер, явір, мотор

б)

тролейбус, центнер, млин

в)

оркестр, нежить, імпульс

г)

атом, Мороз, конус

7.

У Р.в. однини закінчення -а, -я мають усі іменники в рядку

а)

атлас, буран, екіпаж

б)

фейлетон, дует, звіробій

в)

азот, гуманізм, лиман

г)

Марсель, хліб, центнер

8.

Залежно від наголосу та значення мають різне закінчення іменники в рядку

а)

камінь, папір, соняшник

б)

карниз, відмінок, імпульс

в)

штаб, дефіс, палець

г)

мотор, конус, поїзд

9.

Правильна форма Д.в. однини є в рядку

а)

Василю Петровичу Коваленкові

б)

Василеві Петровичу Коваленкові

в)

Василю Петровичу Коваленку

г)

Василеві Петровичу Коваленку

10.

Закінчення -ем в Ор.в. мають усі слова в рядку

а)

футляр, якір

б)

капіляр, бетоняр

в)

школяр, столяр

г)

кобзар, меч

11.

Закінчення -ом в Ор.в. мають усі іменники в рядку

а)

ювіляр, пластир

б)

ніж, син

в)

плющ, господар

г)

шахтар, пустир

12.

У місцевому відмінку відбувається чергування приголосних в рядку

а)

бік, рух

б)

віз, диван

в)

сніг, полк

г)

поріг, рушник

13.

У кличному відмінку закінчення мають усі слова в рядку

а)

кобзар, лікар

б)

професор, жнець

в)

місяць, батько

г)

викладач, секретар

14.

Закінчення в кличному відмінку мають усі слова в рядку

а)

водій, командир

б)

письменник, перекладач

в)

полковник, друг

г)

орел, Левко

Ключ до тесту

1. б (5 балів)
2. б (5 балів)
3. г (5 балів)
4. б (5 балів)
5. а (5 балів)
6. в (5 балів)
7. г (5 балів)
8. а (5 балів)
9. б (5 балів)
10. г (5 балів)
11. а (5 балів)
12. а (5 балів)
13. б (5 балів)
14. б (5 балів)