Особливості органічних сполук .Елементи органогени.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Укажіть валентність Карбону в органічних сполуках:

а)

А ∣∣

б)

Б ∣∣∣

в)

В ∣⋁

г)

Г ⋁

2.

Структурна формула відрізняється від електронної тим що:

а)

А електронні пари,які позначались в електронній формулі крапками,замінені рисками

б)

Б кожен валентний електрон,який позначався в електронній формулі крапкою,замінений рискою

в)

В частину електронних пар ,які позначались в електронній формулі крапками ,замінено рисками

г)

Г більш точно показує склад молекули

3.

Укажіть елементи-органогени:

а)

А

б)

Б

в)

В -N

г)

Г

д)

Д -Са

е)

Е

4.

Укажіть орієнтовну кількість відомих органічних сполук:

а)

А -сотні тисяч

б)

Б -десятки тисяч

в)

В -сотні мільйонів

г)

Г -десятки мільйонів

5.

Укажіть,як називають формулу метану виду СН4:

а)

А -структурною

б)

Б -молекулярною

в)

В -брутто-формулою

г)

Г -найпростішою

6.

Ізомерами називають сполуки,які мають

а)

А однакову молекулярну формулу,але різну будову,а тому і різні властивості

б)

Б однакову молекулярну формулу і будову,але різні властивості

в)

В різні молекулярні формули,але подібні будову і властивості

г)

Г різні молекулярні формули і будову,але подібні властивості

7.

Укажіть тип кристалічних граток,характерний для органічних речовин:

а)

А атомний

б)

Б молекулярний

в)

В йонний

г)

Г металічний

8.

Укажіть сполуку ,найпростіша формула якої-СН3:

а)

А СН4

б)

Б С2Н6

в)

В С4Н10

г)

Г С5Н12

9.

Уажіть правильні твердження щодо валентності елементів в органічних сполуках:

а)

А валентність елементів постійна

б)

Б визначається кількістю спільних електронних пар з іншими атоиами

в)

В визначається кількістю неспарених електронів атома

г)

Г обчислюється,як 8 - № групи

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. а (1 балів)
3. а в г е (2 балів)
4. г (1 балів)
5. б в (2 балів)
6. а (1 балів)
7. б (1 балів)
8. б (1 балів)
9. а б в г (2 балів)