К.Розумовський. 2 Малоросійська Колегія.Ліквідація автономії.

Додано: 17 березня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 594 рази
22 запитання
Запитання 1

Адміністративно-територіальні округи Війська Запорізького, до складу яких входили фортеця, а також місто навколо неї


варіанти відповідей

сотня

паланка

полк

зимівник

Кіш

Запитання 2

Яких подій стосується даний маніфест; ким і коли був виданий? "...Їх злочини, які примусили нас прийняти таки суворі заходи, є такими:

1. Забуваючи свої попередні важливі і згубні злочини і зраду вірності і підданства, вони почали років з десять тому назад та й і зовсім недавно надто далеко заходити зі своїм зухвальством, привласнивши… не тільки всі ті землі, які ми придбали в останню війну від Оттоманської Порти, але б навіть ті, що були заселені в Новоросійській губернії, мотивуючи, ніби їм і ті інші здавна належали…»

 

варіанти відповідей

ліквідація полково-сотенного устрою; Катерина І; 1781 р.

Ліквідація Запорізької Січі;Катерина ІІ; 1775р.

Ліквідація гетьманства; Катерина ІІ; 1764р.

всі

Запитання 3

Хто і коли видав даний документ:

«Після всемілостивішого від нас звільнення графа Розумовського… з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належного управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію, в якій бути головним нашому генералу графу Рум’янцеву…».


варіанти відповідей

Єлизавета Петрівна; 1754 р.

Кирило Розумовський; 1760 р.

Катерина ІІ ; 1764 р.

Петро 3,1763

Запитання 4

Які реформування було здійснено в галузі культури?(3 варіанти)


варіанти відповідей

створення Київської Академії наук

реорганізація Коєво-Могилянської академії

започаткував проект створення Батуринського університету

будівництво гетьманської резиденції в Батурині

Запитання 5

Що належить до реформ Кирила Розумовського (3 варіанти)


варіанти відповідей

відновлення практики скликання старшинських з'їздів

початок судової реформи (створення спеціалізованих судів)

скасування внутрішніх мит і здійснення самостійної зовнішньої політики

запровадження нових податків

створення Державного банку

Запитання 6

Яке положення стосується біографії графа П. Рум’янцева?


варіанти відповідей

очолив Другу Малоросійську колегію

був останнім гетьманом України

надав власні кошти на реставрацію Києво-Печерської лаври

виступив проти ліквідації полкового устрою Гетьманщини

Запитання 7

В якому році указом російської імператриці Катерини ІІ було скасовано гетьманство?


варіанти відповідей

1709 р.


1783 р.

1727 р.

1764 р.

Запитання 8

Яке місто стало резиденцією гетьмана за правління К. Розумовського?


варіанти відповідей

Київ

Чигирин

Батурин

Глухів

Запитання 9

Кому з історичних діячів належать такі факти біографії?

«Представник козацького роду, президент Петербурзької Академії наук. Останній гетьман України, прагнув повернути втрачені права й вольності. Склав гетьманські повноваження після скасування Катериною ІІ гетьманства».


варіанти відповідей

Д. Апостолу


П. Полуботку

К. Розумовському 

І. Мазепі

Запитання 10

Установіть послідовність подій, пов’язаних з ліквідацією автономного устрою Гетьманщини у другій половині XVIII ст.

А   скасування полково-сотенного устрою на Лівобережжі         

Б   остаточна ліквідація гетьманського правління в Україні

В   ліквідація полково-сотенного устрою на Слобожанщині

Г   закріпачення селян Лівобережної й Слобідської України


варіанти відповідей

Б В Г А

Б В А Г

Б Г А В

Б А Г В

Запитання 11

Суть військової реформи Розумовського зводилося до:


варіанти відповідей

переходу армії під контроль Росії

направлення до козацьких полків російських офіцерів

уніфікація озброєння та форми

всі вірні

Запитання 12

Гетьман Кирило Розумовський провів реформи:


варіанти відповідей

Освітню

Військову

 Градобудівну

Адміністративну

Фінансову

Судову

Запитання 13

Роки правління Другої Малоросійської колегії на Лівобережній Україні:


варіанти відповідей

1765-1768 рр.

1764-1786 рр.

1768-1774 рр.

1722-1727 рр.

Запитання 14

Яке генерал-губернаторство було створено у 1781 році на землях Лівобережної Гетьманщини, що складалося з трьох намісництв.


варіанти відповідей

Київське

Новоросійське

Слобідсько-Українське

 Малоросійське

Запитання 15

Яке генерал-губернаторство було створено у на землях Слобідської України?


варіанти відповідей

  Малоросійське

 Слобідсько-Українське

Київське

 Новоросійське

Запитання 16

Період існування Нової Січі


варіанти відповідей

1743-1775 рр.

1734-1755 рр.


1711-1734

1734-1775 рр.

Запитання 17

Яка причина стала основною для відновлення Гетьманства?


варіанти відповідей

вимога козацької старшини

загроза початку нових воєн Російською імперією із Пруссією на заході та Туреччиною на сході

політика уряду Російської імперії на відновлення автономії завойованих ними держав

Запитання 18

Причини ліквідації Запорізької Січі(3 варіанти)


варіанти відповідей

зростання економічної могутності Запоріжжя

демократичний устрій козацької республіки

відсутність кріпацтва

угода козаків із Туреччиною

Запитання 19

Коли К.Розумовський провів останній з'їзд старшин?

варіанти відповідей

1761

1764

1763

1760

Запитання 20

На скільки гусарських полків було перетворено козацькі полки Слобожаншини?

варіанти відповідей

3

5

8

7

Запитання 21

Коли Катерина 2 видала Указ про закріпачення селян колишньої Гетьманшини?

варіанти відповідей

1775

1783

1764

1767

Запитання 22

В якому році була видана монарша "Грамота про вольності дворянства"за якою українська шляхта і козацька старшина зрівнювались в правах з російським дворянством?

варіанти відповідей

1764

1776

1783

1785

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест