П.Тичина
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Укажіть назву першої збірки Павла Тичини, що побачила світ у 1918 році

а)

"Плуг"

б)

"В космічному оркестрі"

в)

"Сонячні кларнети"

г)

"Вітер з України"

2.

З якою течією модернізму традиційно пов’язують ранню творчість Павла Тичини?

а)

експресіонізм

б)

імпресіонізм

в)

неореалізм

г)

символізм

3.

Яка поезія, прочитана П. Тичиною, відкрила його як поета (за словами

М. Коцюбинського)?

а)

«Розкажи, розкажи мені, поле…»

б)

"О, панно Інно..."

в)

«Ви знаєте, як липа шелестить…»

г)

"Арфами, арфами..."

4.

У якому творі Павла Тичини осмислюється трагедія під Крутами?

а)

«Похорон друга»

б)

«Пам’яті тридцяти»

в)

«Скорбна мати»

г)

«Десь на дні мого серця…»

5.

Який твір став найбільшим здобутком Тичининої поезії воєнних часів?

а)

"Пастелі"

б)

"Похорон друга"

в)

"По хліб ішла дитина"

г)

"Скорбна мати"

6.

Яка з перелічених збірок не належить перу П.Тичини?

а)

"Чернігів"

б)

"Вітер з України"

в)

"Круговерть"

г)

" Замісць сонетів і октав"

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. г (5 балів)
3. а (5 балів)
4. в (5 балів)
5. б (5 балів)
6. в (5 балів)