Пам'ятки середньовічної культури ХІV-ХV ст. Юрій Дрогобич

Додано: 26 квітня
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 186 разів
12 запитань
Запитання 1

Назвіть центри освіти на українських землях в ХІV-ХV ст.:

варіанти відповідей

Міста й села

Церкви й монастирі

Колегіуми й університети

Домашнє навчання

Запитання 2

Якою була причина здобуття вищої освіти українцями закордоном?

варіанти відповідей

Освіта в Європі була безкоштовна

Освіта в Україні була платна

Європейські університети давали ґрунтовні знання

Відсутність вищих навчальних закладів в Україні

Запитання 3

Чи вірні твердження?

1. Юрій Котермак навчався в Болонському університеті.

2. Юрій Котермак перший з українців, хто опублікував свою працю в Європі.

варіанти відповідей

Перше твердження вірне

Друге твердження вірне

Обидва твердження вірні

Обидва твердження помилкові

Запитання 4

На ілюстрації зображено:

варіанти відповідей

Кам'янець-Подільська фортеця

Хотинська фортеця

Львівський замок

Білгород-Дністровська фортеця

Запитання 5

На ілюстрації зображено:

варіанти відповідей

Кам'янець-Подільська фортеця

Хотинська фортеця

Замок Любарта у Луцьку

Білгород-Дністровська фортеця

Запитання 6

Ікона Богородиці з пророками з церкви в Підгородцях відома тим, що:

варіанти відповідей

Перша ікона в Україні

Створена в період бароко

Перша ікона в Україні, яку підписав автор

Не збереглася до нашого часу

Запитання 7

Назвіть перші книги, надруковані старо українською мовою в краківській друкарні Швайпольтом Фіолем:

варіанти відповідей

"Апостол" та "Буквар"

"Часословець" та "Осьмогласник"

Пересопницьке Євангеліє та Остромирове Євангеліє

"Азбука" та "Біблія"

Запитання 8

Коли відбулося видання в Кракові Швайпольтом Фіолем перших книжок, друкованих старою українською мовою?

варіанти відповідей

1491 р.

1500 р.

1456 р.

1503 р.

Запитання 9

Серед зображених пам'яток знайдіть Мукачівський замок Паланок:

варіанти відповідей
Запитання 10

Церква-фортеця у с. Сутківці зображена на фото:

варіанти відповідей
Запитання 11

Який з цих творів належить авторству Юрія Котермака?

варіанти відповідей

"Часослов"

"Прогностична оцінка поточного 1483 року"

"Ізмарагд"

"Короткий Київський літопис"

Запитання 12

Яка мова була мовою освіти і давала можливість здобувати освіту в європейських університетах? 

варіанти відповідей

Польська

Англійська

Грецька

Латинська

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест