"Мистецтво АНТИЧНОСТІ"
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

ВИБРАТИ ПРАВИЛЬНЕ ТВЕРДЖЕННЯ.

Термін "античність" походить від латинського слова "старовина"

а)

так

б)

ні

2.

Культуру Стародавньої Греції називають колискою європейської цивілізації

а)

так

б)

ні

3.

Основою античного мистецтва став образ довершеної людини

а)

так

б)

ні

4.

Культом давніх греків був культ

а)

краси

б)

сили

5.

Картина світу античності

а)

міфологічна

б)

історична

6.

Аполона, бога натхнення супроводжували 9 муз, які опікувалися науками і мистецтвом

а)

так

б)

ні

7.

До досягнень античності в царині зодчества належить вінахід ордерів

а)

так

б)

ні

8.

Червонофігурний та чорнофігурний вазопис є прикладом живопису античнсті

а)

так

б)

ні

9.

Фаюмські портрети, поховальні портрети, створені в техніці енкаустики (воскові фарби по деревині) або темпери.

а)

так

б)

ні

10.

Форум - комплекс будов на центральній площі міста, призначений для громадських потреб і спілкування. Став основою архітектури Риму.

а)

так

б)

ні

11.

римлянам належить винахід гідравлоса - водяного органа

а)

так

б)

ні

12.

Культом давніх римлян став культ влади і сили

а)

так

б)

ні

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. а (1 балів)
3. а (1 балів)
4. а (1 балів)
5. а (1 балів)
6. а (1 балів)
7. а (1 балів)
8. а (1 балів)
9. а (1 балів)
10. а (1 балів)
11. а (1 балів)
12. а (1 балів)