Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

паралельність прямих у просторі

Додано: 24 квітня 2019
Предмет:
Тест виконано: 1050 разів
7 запитань
Запитання 1

Дано паралельні прямі а і в. Скільки існує площин, які проходять через пряму a і паралельні прямій в?

варіанти відповідей

жодної

одна

дві

три

безліч

Запитання 2

Якщо в кубі ABCDA1B1C1D1 через точки K, L, M – середини ребер В1С1,  D1C1,  DC - проведено січну площину KLM, то вона паралельна площині:

варіанти відповідей

ABD

ADD1

BDD1

A1B1C1

АВС

Запитання 3

Якщо дана пряма паралельна площині, то …

варіанти відповідей

Усі прямі площини паралельні даній прямій

У площині існують прямі, які не паралельні даній прямій

Кожна пряма площини – мимобіжна з даною прямою

У площині існують прямі, що перетинають дану пряму

Відповідь відрізняється від вище-наведених

Запитання 4

Якщо паралелограм АВСD і трапеція ABD1C1 (АВ – основа) не лежать в одній площині, то:

варіанти відповідей

Пряма АВ паралельна площині C1D1С 

Пряма C1D1 перетинає площину АВС

Пряма CD перетинає площину АВD1

Прямі АВ і ВС - паралельні

Прямі АD і ВС - мимобіжні

Запитання 5

Якщо дві суміжні сторони паралелограма паралельні площині α, то площина паралелограма і площина α …

варіанти відповідей

Паралельні 

Перетинаються

Збігаються чи паралельні

Мимобіжні

Паралельні чи перетинаються 

Запитання 6

Діагоналі протилежних граней АА1В1В і DD1C1C зображеного куба …

варіанти відповідей

Паралельні 

Мимобіжні

Паралельні або мимобіжні

Перетинаються

Перетинаються або мимобіжні

Запитання 7

Якщо трапеції АВСD i ABMN (АВ – основа) не лежать в одній площині, то:

варіанти відповідей

Прямі DC i MN перетинаються

Прямі ВС і ВМ паралельні

Пряма АВ перетинає площину DCM

Пряма АВ не належить площині АВМ

Пряма CD паралельна площині АВМ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест