Паралелограм та його види
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Сума кутів чотирикутника дорівнює...

а)

1800

б)

2700

в)

900

г)

3600

2.

У паралелограмі протилежні сторони...

а)

рівні

б)

суміжін

в)

паралельні

г)

різні

3.

Як знайти периметр паралелограма?

а)

a+2b

б)

2a+b

в)

2(a+b)

г)

4ab

4.

У прямокутнику діагоналі...

а)

рівні

б)

паралельні

в)

суміжні

г)

протилежні

5.

Діагоналі ромба є....

а)

рівними

б)

паралельними

в)

перпендикулярними

г)

різними

6.

Квадрат - це

а)

геометрична фігура, сторони якої рівні і перпеникулярні

б)

паралелограм, сторони якого рівні і всі кути по 900

в)

прямокутник, діагоналі якого рівні і перетинаються під кутом 450

г)

ромб, сторони якого рівні і перетинаються під кутом 450

7.

У прямокутнику сторони рівні 5 см та 7 см. Знайдіть периметр прямокутника.

а)

35 см

б)

30 см2

в)

70 см

г)

24 см

8.

Три кути чотирикутника 300, 1000, 200. Знайдіть четвертий кут чотириктника.

а)

300

б)

1800

в)

2100

г)

3600

9.

Знайдіть інші кути ромба, якщо один рівний 600.

а)

600 , 600, 1200

б)

1200 , 600, 1200

в)

1800, 1200, 600

г)

600, 900, 600

10.

Знайдіть площу квадрата зі строною 7 см

а)

49 см

б)

49 см2

в)

28 см

г)

28 см2

11.

Одна з діагоналей прямокутника 10 см. Знайдіть іншу діагональ.

а)

5 см

б)

20 см

в)

10 см

г)

100 см

Ключ до тесту

1. г (1 балів)
2. а в (1 балів)
3. в (1 балів)
4. а (1 балів)
5. в (1 балів)
6. б (1 балів)
7. г (1 балів)
8. в (1 балів)
9. б (1 балів)
10. б (1 балів)
11. в (1 балів)