24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Past Simple vs Present Perfect

Додано: 5 квітня
Предмет: Англійська мова, 6 клас
Тест виконано: 284 рази
36 запитань
Запитання 1

1. Mary ___ the article yesterday.

варіанти відповідей

translated 

has translated

have translated

Запитання 2

2. She ___ home an hour ago.

варіанти відповідей

came 

has came

Запитання 3

3. He ___ just ___ the roof of the house.

варіанти відповідей

has painted

painted

have painted

Запитання 4

4. I ___ the magazine, ___ it and ___ that article.

варіанти відповідей

took, opened, found

have taken, have opened,have found

Запитання 5

5. The bus ___ at 7 o'clock.

варіанти відповідей

arrived

has arrived 

Запитання 6

6. We ___ the tickets and ___ to the platform.

варіанти відповідей

have bought, went

bought, went

Запитання 7

7. What book ___ you ___ me five minutes ago?

варіанти відповідей

has shown

did, show

have shown

Запитання 8

8. The Smiths ___ in New York for seventeen years already.

варіанти відповідей

lived

have lived

has lived

Запитання 9

9. He ___ my sister for seven years.

варіанти відповідей

knew

has known 

know

Запитання 10

10. Karolina ___ two games of chess today.

варіанти відповідей

played

has played 

have played

Запитання 11

11. I and my sister ___ a wallet on the road recently.

варіанти відповідей

found

has found

have found

Запитання 12

I … my friend in the park recently.

варіанти відповідей

 met

have met

has met

Запитання 13

Choose the correct tense form.


She … from Rome.

варіанти відповідей

did just arrive

 have just arrived

has just arrived

has arrived just

Запитання 14

He … here an hour ago.

варіанти відповідей

was

was/were


have been

has been

Запитання 15

He ... the car yet.

варіанти відповідей


hasn’t repaired

didn`t repair

have not repaired

Запитання 16

Where is the cake? The dog ______ it .

варіанти відповідей

has eaten

ate

have eaten

have aeten

Запитання 17

She ... to Kyiv in 1889.

варіанти відповідей


has moved

 moved

have moved

was moved

Запитання 18

I .....my cousin last week.

варіанти відповідей

didn't see

didn't seen

haven't seen

haven't saw

Запитання 19

My cousin ...... a wonderful journey to Japan last summer.

варіанти відповідей

made

have made

has made

make

Запитання 20

The train ( just to arrive).

варіанти відповідей

have just arrived

has just arrived

has just arrive

just arrived

Запитання 21

I .... brought you some cake.

варіанти відповідей

have

has

was

were

Запитання 22

Translate the word combinations.

Подорожувати літаком

варіанти відповідей

to travel by plane

 to travel by ship

to travel by trian

Запитання 23

Have you ______ flown by helicopter?

варіанти відповідей


never


ever

always

often

Запитання 24

My Father put our ______ on a cart and we _______ inside.

варіанти відповідей

suitcases / went

suitcase / went

suitcases / have gone

suitcases / didn't go

Запитання 25

j_ur_e_

варіанти відповідей

journey

journeys

juorney

Запитання 26

My parents ______ the ______ one week before.

варіанти відповідей

booked / tickets

have booked / tickets

have buy / tickets

Запитання 27

There ______ lots of ______ in the train .

варіанти відповідей

were / passangers

was / passangers

were / pasangerss

Запитання 28

Allan is _____ young to drive a car.

варіанти відповідей

too

enough

Запитання 29

It is _____ cold to swim .

варіанти відповідей

too

enough

Запитання 30

We aren't rich _____ to buy that ship.

варіанти відповідей

enough

too

Запитання 31

c_rri_ _e

варіанти відповідей

carriage

cariagge

carriagee

Запитання 32

p _ _ tf_ _m

варіанти відповідей

platform

platfform

platformm

Запитання 33

Mary ...... a lot of mistakes in her last test.

варіанти відповідей

have make

   has make

have made

  made

Запитання 34

I can't go out because I ___ my work yet.

варіанти відповідей

 havent finished

  

  hasnt finished

  didnt finish

 

dont finished

Запитання 35

They ..... already..... to London.

варіанти відповідей

 has been

 have been

  was being

 had been

Запитання 36

_____you ever ______ English food?

варіанти відповідей

Have,eaten

 

 Did,eat

Has,eaten

Do, eat

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест