29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

Павло ТИЧИНА

Додано: 6 травня
Предмет: Українська література, 11 клас
Тест виконано: 159 разів
24 запитання
Запитання 1

М. Рильський, характеризуючи індивідуальну неповторність поезії П.Тичини, дуже вдало назвав її ...

варіанти відповідей

«Природою життя».

«Неповторною музою».

«Музичною рікою».

«Морем емоцій».

Запитання 2

Твори Павла Григоровича вражали читачів ...

варіанти відповідей

Музикальністю.

Оптимізмом.

Романтизмом.

Надзвичайною емоційністю.

Запитання 3

У 1913р. П. Тичина — студент ...

варіанти відповідей

Харківського університету.

Полтавського педагогічного інституту.

Київського комерційного інституту.

Львівського національного університету.

Запитання 4

На формування естетичних смаків П. Тичини у дитинстві впли­вав ...

варіанти відповідей

Дідусь.

Учитель.

Спів бабусі.

Батько.

Запитання 5

У кожній поезії «Сонячних кларнетів» П. Тичини лунає ...

варіанти відповідей

Оптимістичний мотив.

Радість життю.

Пафос визволення народу.

Повага до культурних скарбів нашого народу.

Запитання 6

Композиційна збірка П. Тичини «Сонячні кларнети» містить...

варіанти відповідей

Три цикли і кілька окремих поезій.

П’ять циклів.

Виключно три жмутки, як у збірці І. Франка «Зів’яле листя».

Два цикли і багато окремих віршів-поезій.

Запитання 7

П. Тичина народився 27 січня 1891 року ...

варіанти відповідей

На Чернігівщині.

Черкащині.

Миколаївщині.

Херсонщині.

Запитання 8

Найбільше захоплення отримував П. Тичина в дитинстві від му­зики ...

варіанти відповідей

Народних інструментів.

Композиторів Д. Бортнянського і М. Березовського.

М. Лисенка.

П. Майбороди.

Запитання 9

На мотивах і образах ранньої лірики П. Тичини позначається...

варіанти відповідей

Захоплення поета театральним мистецтвом.

Філософія Г. Сковороди.

Революція 1905р.

Пантеїстична філософія.

Запитання 10

Весною 1923р. П. Тичина переїжджає до Харкова, де він...

варіанти відповідей

Керував хором.

Працював у редакції журналу «Червоний шлях».

Написав повість-щоденник «Подорож з капелою К. Г. Стеценка».

Пише багато поетичних творів про Слобожанщину.

Запитання 11

Природа у поезіях збірки П. Тичини «Сонячні кларнети» є...

варіанти відповідей

Засобом для збагачення.

Середовищем для відпочинку.

Складовою частиною буття.

Символом волі.

Запитання 12

Поезія П. Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить» за жанровою спрямованістю належить до лірики...

варіанти відповідей

Інтимної.

Філософської.

Пейзажної.

Громадянської.

Запитання 13

Поезія «Арфами, арфами...» П. Тичиною написана під впли­вом...

варіанти відповідей

Вірша М. Вороного «Блакитна панна».

Твору Лесі Українки «Лісова пісня».

Театральної діяльності М. Садовського.

Регулярного відвідування поетом органного залу.

Запитання 14

Емоційність настрою поезії П. Тичини «Арфами, арфами...» за­безпечується...

варіанти відповідей

Яскравою метафоричністю.

Застосуванням алегоричних образів.

Картинами гумору.

Її зв’язком з усною народною творчістю.

Запитання 15

Самобутньою рисою поезії П. Тичини «Ви знаєте, як липа ше­лестить» є...

варіанти відповідей

Надмірна емоційність і піднесеність.

Піднесена образність.

Надзвичайна сентиментальність.

Недомовленість (від надміру почуттів).

Запитання 16

У збірці Павла Григоровича «Сонячні кларнети» прославля­ється...

варіанти відповідей

Прагнення до оновлення життя.

Всеперемагаюче життя і краса природи.

Любов до всього живого.

Віра в нездоланність сили духу людей.

Запитання 17

Перша збірка поезій П. Тичини мала назву...

варіанти відповідей

«Сонячні кларнети».

«Замість сонетів і октав».

«Плуг».

«Перемагать і жить».

Запитання 18

У ранніх поезіях виявляється нахил П. Тичини...

варіанти відповідей

До поетизації символічних образів на прикладі природних явищ.

Роздумів над долею рідного краю.

Критики будь-якого гнобителя.

Мелодійності звучання слова, художнього звукопису.

Запитання 19

Самобутність стилю П. Тичини, майбутнього письменника, ви­ражається...

варіанти відповідей

У гармонії душі й живопису.

Злитті кольору зі звуковими образами.

Інтуїтивному сприйнятті довкілля.

Мотивах туги і страждань, породжених складними суспіль­ними та особистими обставинами.

Запитання 20

Поезія П. Тичини «Арфами, арфами...» насичена...

варіанти відповідей

Музичними, пісенними образами.

Шумом вітра.

Емоціями від теплої погоди.

Дзюрчанням струмків.

Запитання 21

Значна увага в поезії П. Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить» приділяється...

варіанти відповідей

Красі весняної ночі.

Теплій туманній погоді.

Цвіту липового дерева.

Вираженню щирого почуття любові до людини, природи.

Запитання 22

Назва збірки П. Тичини «Сонячні кларнети» означає...

варіанти відповідей

«Насолода життям».

«Буяння природи».

«Мелодія душі».

«Музика сонця».

Запитання 23

Будучи семінаристом, П. Тичина сприймав світ українського ху­дожнього слова через...

варіанти відповідей

Книжки Б. Грінченка і Лесі Українки.

Журнал «Дивовижний світ».

Спілкування з обдарованими колегами по навчанню.

Музику природи.

Запитання 24

П. Тичина — син...

варіанти відповідей

Маляра.

Дяка.

Коваля.

Шевця.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест