Павло Тичина. Поезії
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Павла Тичину називали

а)

князем української поезії

б)

український Одіссей

в)

український Сократ

г)

Каменяр

2.

Назва першої збірки

а)

"Плуг"

б)

"Сонячні кларнети"

в)

"Вітер з України"

г)

"Замість сонетів і октав"

3.

Юрій Лавріненко назвав творчу манеру письма П. Тичини

а)

символізмом

б)

імпресіонізмом

в)

модернізмом

г)

кларнетизмом

4.

Перу П.Тичині не належить поезія

а)

"Бажання"

б)

"Одчиняйте двері"

в)

"Арфами, арфами..."

г)

"Пам'яті тридцяти"

5.

До пейзажної лірики належить вірш

а)

"Ви знаєте, як липа шелестить"

б)

"Арфами, арфами..."

в)

"О панно Інно..."

г)

"Одчиняйте двері"

6.

Образи вікно, сніги, небо, очі з поезії

а)

"Арфами, арфами..."

б)

"Пам'яті тридцяти"

в)

"Ви знаєте, як липа шелестить"

г)

"О панно Інно..."

7.

Світле й радісне почуття кохання весняної ночі - провідний мотив поезії

а)

"О панно Інно..."

б)

"Одчиняйте двері"

в)

"Ви знаєте, як липа шелестить"

г)

"Арфами, арфами..."

8.

Аскольдову могилу П.Тичина згадує в поезії

а)

"Одчиняйте двері"

б)

"Арфами, арфами..."

в)

"Ви знаєте, як липа шелестить"

г)

"Пам'яті тридцяти"

9.

Дійсні події, що відбулися 29 січня 1918 року, покладено в основу твору

а)

"Ви знаєте, як липа шелестить"

б)

"Одчиняйте двері"

в)

"Пам'яті тридцяти"

г)

"Арфами, арфами..."

10.

Вірш-реквієм - жанр твору

а)

"Одчиняйте двері"

б)

"Пам'яті тридцяти"

в)

"О панно Інно..."

г)

"Арфами, арфами..."

11.

Укажіть віршовий розмір поезії "О панно Інно..."

О панно Інно, панно Інно!

Я сам. Вікно. Сніги...

Сестру я Вашу так любив -

Дитинно, злотоцінно.

а)

чотиристопний хорей

б)

чотиристопний ямб

в)

тристопний амфібрахій

г)

тристопний анапест

д)

тристопний дактиль

12.

В уривку

Одчинились двері -

Горобина ніч!

Одчинились двері -

Всі шляхи в

крові!

є такі художні засоби

а)

риторичне речення, антитеза, метафора

б)

риторичне речення, епітет, метафора

в)

риторичне речення, епітет, гіпербола

г)

риторичне речення, епітет, оксиморон

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. б (1 балів)
3. г (1 балів)
4. а (1 балів)
5. б (1 балів)
6. г (1 балів)
7. в (1 балів)
8. г (1 балів)
9. в (1 балів)
10. б (1 балів)
11. б (1 балів)
12. в (1 балів)