13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Перевірка знань

Додано: 16 вересня 2020
Предмет: Етика, 8 клас
Тест виконано: 4 рази
12 запитань
Запитання 1

Що таке етика?

варіанти відповідей

Це наука про поведінку, чи правила поведінки

Це наука про закони

Це наука про наші права та обов'язки

Запитання 2

Хто із філософів навчав, що метою людського життя є насолода?

варіанти відповідей

Арістотель

Епікур

Кант

Запитання 3

Яка етика заснована на правдах, що їх здатний пізнати людський розум?

варіанти відповідей

Жодна

Філософська

Релігійна

Запитання 4

Що таке мораль?

варіанти відповідей

Це правила спілкування

Це вчення про Бога

Це правила поведінки

Запитання 5

Як називається мораль, якщо її джерелом є лише людина?

варіанти відповідей

Абсолютна

Релятивна

Зовнішня

Запитання 6

Яка мораль лягла в основу християнської етики?

варіанти відповідей

Класична

Релятивна

Абсолютна

Запитання 7

Яке із наведених тверджень є правильне?

варіанти відповідей

Абсолютна мораль не може стати релятивною

Абсолютна мораль може стати релятивною

Обидва варіанти правильні

Жодна відповідь не є правильною

Запитання 8

Хто є засновником грецької етики?

варіанти відповідей

Платон

Арістотель

Архімед

Запитання 9

Яка наука цікавиться вивченням зовнішніх манер поведінки людини?

варіанти відповідей

Етика

Філософія

Етикет

Запитання 10

Яке твердження правильне?

варіанти відповідей

Етикет вивчає внутрішню поведінку

Етика вчить зовнішнім манерам поведінки

Обидві відповіді правильні

Жодна відповідь не є правильною

Запитання 11

Хто вважав, що досягнути найвище добро людина може завдяки своїй розумовій діяльності ?

варіанти відповідей

Будда

Конфуцій

Арістотель

Запитання 12

Яка етика виникла внаслідок поширення світових релігій?

варіанти відповідей

Релігійна

Філософська

Християнська

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест