Perfekt

Додано: 15 січня
Предмет: Німецька мова, 6 клас
Тест виконано: 32 рази
24 запитання
Запитання 1

Оберіть правильну форму Partizip II від дієслова rechnen

варіанти відповідей

gerechnen

rechnen

gerechnet

rechnet

Запитання 2

Оберіть правильну форму Partizip II від дієслова spielen

варіанти відповідей

gespielt

gespielen

spielt

spielen

Запитання 3

Оберіть правильну форму Partizip II від дієслова suchen

варіанти відповідей

sucht

besucht

gesucht

gesuchen

Запитання 4

Оберіть правильну форму Partizip II від дієслова besuchen

варіанти відповідей

besucht

gebesucht

begesucht

sucht

Запитання 5

Оберіть правильну форму Partizip II від дієслова arbeiten

варіанти відповідей

gearbeit

gearbeiten

gearbeitet

arbeitet

Запитання 6

Оберіть правильну форму Partizip II від дієслова telefonieren

варіанти відповідей

telefonieren

getelefonieren

telefoniert

getelefoniert

Запитання 7

Оберіть правильну форму Partizip II від дієслова übersetzen

варіанти відповідей

übergesetzt

geübersetzt

übersetzt

geübersetzen

Запитання 8

Оберіть правильну форму Partizip II від дієслова lernen

варіанти відповідей

gelernen

gelernt

lernt

lernen

Запитання 9

Оберіть правильну форму Partizip II від дієслова basteln

варіанти відповідей

gebasteln

bastelt

gebastelt

basteln

Запитання 10

Оберіть правильну форму Partizip II від дієслова orientieren

варіанти відповідей

georientiert

orientiert

orientieren

georientieren

Запитання 11

Оберіть правильну форму Partizip II від дієслова sagen

варіанти відповідей

gesagen

gesagt

sagt

sagen

Запитання 12

Оберіть правильну форму Partizip II від дієслова duschen

варіанти відповідей

geduscht

geduschen

duscht

duschen

Запитання 13

Ergänze die Sätze.

Maria ..... schon das Buch gelesen.

варіанти відповідей

hat

ist

haben

sind

Запитання 14

Ich ....meine Freundin besucht.

варіанти відповідей

bin

hat

habe

ist

Запитання 15

Wir .... der Oma geholfen

варіанти відповідей

seid

sind

habt

haben

Запитання 16

Du .... ein Bild gemalt.

варіанти відповідей

hat

hast

ist

bist

Запитання 17

До запропонованого речення підберіть правильний його варіант в Perfekt.


Am Montag spielt Alex nach der Schule Schach.

варіанти відповідей

Am Montag ist Alex nach der Schule Schach gespielt.

Am Montag hat Alex nach der Schule Schach gespielt.

Am Montag hat Alex nach der Schule Schach gespielen.

Запитання 18

До запропонованого речення підберіть правильний його варіант в Perfekt.


Am Mittwoch liest er nach der Schule ein Buch.

варіанти відповідей

Am Mittwoch ist er nach der Schule ein Buch gelesen.

Am Mittwoch hat er nach der Schule ein Buch gelesen.

Am Mittwoch bist er nach der Schule ein Buch gelesen.

Запитання 19

До запропонованого речення підберіть правильний його варіант в Perfekt.


Das macht ihm Spaß.

варіанти відповідей

Das hat ihm Spaß gemacht.

Das hast ihm Spaß gemacht.

Das ist ihm Spaß gemacht.

Запитання 20

Die Eltern...viel...(arbeiten)

варіанти відповідей

hat...gearbeitet

haben...gearbeitet

habe...gearbeitet

Запитання 21

Abends ...ich Musik gern....

варіанти відповідей

habe...gehört

hast...gehört

bin...gehört

Запитання 22

Im Winter ...ihr eine Schneeballschlacht... .

варіанти відповідей

haben...gemacht

habt...gemacht

hast...gemacht

Запитання 23

Im Frühling...wir viele Feste.... .

варіанти відповідей

habt...gefeiern

sind...gefeiert

haben...gefeiert

Запитання 24

Im Mathematikunterricht... wir viel...(rechnen)

варіанти відповідей

habt...gerechnet

haben...gerechnet

seid...rechnet

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест