Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Періодична система є:

а)

таблиця хімічних елементів

б)

таблиця відомостей про хімічні елементи

в)

графічним виразом Періодичного закону

г)

сукупністю періодіі, рядів та груп хімічних елементів

2.

У групах зі збільшенням відносноі атомної маси хімічних елементів металічні властивості елементів:

а)

послаблюються

б)

посилюються

в)

не змінюються

г)

спочатку послаблюються, а потім посилюються

3.

У періодах зі збільшенням відносної атомної маси хімічних елементів неметалічні властивості:

а)

послаблюються

б)

посилюються

в)

не змінюються

г)

спочатку посилюються, а потім послаблюються

4.

Валентність у вищих оксидах елементів у періодах зліва направо:

а)

зменшується

б)

збільшується

в)

втрачається

г)

є стабільною

5.

Валентність у сполуках неметалів з Гідрогеном у періодах зліва направо

а)

втрачається

б)

збільшується

в)

зменшується

г)

не змінюється

6.

Порядковий номер хімічного елемента у Періодичні системі вказує на кількість:

а)

електронів

б)

нейтронів

в)

нуклонів

г)

протонів

7.

Заряд ядра хімічного елемента чисельно дорівнює:

а)

порядковому номеру елемента у Періодичні системі

б)

номеру групи, в якій розташований елемент

в)

номеру періоду, в якому розташований елемент

г)

відносній атомній масі елемента

8.

Вкажіть елемент, який утворює вищий оксид типу R2O5

а)

Na

б)

P

в)

As

г)

S

9.

Вкажіть, у якому періоді розташований Астат

а)

5

б)

2

в)

6

г)

7

10.

Вкажіть число нейтронів у ядрі Брому:

а)

80

б)

35

в)

40

г)

45

11.

Вкажіть хімічний елемент, який має 20 електронів:

а)

О

б)

Ва

в)

К

г)

Са

12.

Вкажіть елемент, що містить 15 протонів:

а)

Ве

б)

Р

в)

Со

г)

К

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. б (1 балів)
3. б (1 балів)
4. б (1 балів)
5. в (1 балів)
6. а г (1 балів)
7. а (1 балів)
8. б в (1 балів)
9. в (1 балів)
10. г (1 балів)
11. г (1 балів)
12. б (1 балів)