Періодичний закон та періодична система хімічних елементів
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Перші класифікації хімічних елементів характеризуються поділом:

а)

на тріади

б)

на метали і неметали

в)

на октави

2.

       В основу класифікації елементів Д.І.Менделєєв поклав:

а)

атомну масу,

б)

, фізичні властивості

в)

хімічні властивості.

3.

        Періодичний закон був відкритий у:

а)

1860 р

б)

1869 р,

в)

1871р?

4.

        Періодична система містить періодів:

а)

8

б)

10

в)

7?

5.

      Періодична система містить груп:

а)

6,

б)

7

в)

8

6.

     До елементів побічних підгруп відноситься:

а)

Ферум,

б)

Хлор,

в)

Натрій

г)

Хром

7.

До інертних газів відноситься:

а)

Кальцій

б)

Ксенон

в)

Карбон

8.

До лужних металів відноситься:

а)

Калій,

б)

Оксиген,

в)

Гідроген

9.

Хімічний елемент №20 відноситься до групи:

а)

галогени,

б)

халькогени,

в)

лужно-земельні метали? 

10.

Другий період ПСХЕ вміщує елементів:

а)

8

б)

12

в)

18

11.

. У 3 періоді, у IV групі, у головній підгрупі знаходиться:

а)

Алюміній,

б)

Карбон,

в)

Силіцій? 

12.

         Хімічний елемент №65 знаходиться у групі:

а)

3

б)

6

в)

8

13.

У періоді із зростанням порядкового номеру:

а)

металічні властивості послаблюються,

б)

неметалічні властивості

послаблюються

в)

) властивості не змінюються? 

г)

неметалічні властивості

посилюються

14.

У групі із зростанням порядкового номеру металічні властивості:

а)

послаблюються,

б)

посилюються,

в)

не змінюються? 

15.

У ряду Натрій-Магній-Алюміній металічні властивості:

а)

не змінюються,

б)

посилюються,

в)

послаблюються? 

16.

У ряду Флуор-Хлор-Бром неметалічні властивості:

а)

не змінюються,

б)

посилюються,

в)

послаблюються? 

17.

Характер властивостей хімічного елементу №80:

    

а)

  метал,

б)

 неметал,

в)

елемент з перехідними властивостями?

18.

Родина актиноїдів вміщує елементів:

а)

9

б)

14

в)

5

г)

16

19.

        Фізичний зміст порядкового номера:

а)

відносна атомна маса,

б)

заряд

ядра атома,

в)

кількість нейтронів у ядрі?

20.

Головна підгрупа п'ятої групи вміщує елементів:

а)

5

б)

4

в)

9

Ключ до тесту

1. б (5 балів)
2. а (5 балів)
3. б (5 балів)
4. в (5 балів)
5. в (5 балів)
6. а г (5 балів)
7. б (5 балів)
8. а (5 балів)
9. в (5 балів)
10. а (5 балів)
11. в (5 балів)
12. а (5 балів)
13. а г (5 балів)
14. б (5 балів)
15. в (5 балів)
16. в (5 балів)
17. в (5 балів)
18. б (5 балів)
19. б (5 балів)
20. а (5 балів)