Персональне навчальне середовище
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Інформаційне середовище, яке створює людина для здоволення власних потреб і досягнення власних цілей називається

а)

персональне інформаційне середовище

б)

персональне середовище

в)

персональне навчальне середовище

г)

хмарне індивідуальне середовище

2.

Оберіть всі інформаційні ресурси що утворюють персональне навчальне середовище

а)

люди

б)

інформаційні матеріали створені персонально

в)

інформаційні матеріали створені іншими людьми

г)

комп'ютери

3.

Інформаційні технології, що передбачають віддаленне опрацювання та зберігання даних це

а)

персональні техногогії

б)

хмарні технології

в)

навчальні технологію

г)

інформаційні технології

4.

Оберіть переваги хмарних технологій

а)

потрібні потужні комп'ютери

б)

доступність з різних пристроїв

в)

прив'язаність до одного робочого місця

г)

зменшення витрат на придбання програмного забезпечення

д)

економія коштів на утримання технічних хфахівців.

5.

Серед спеціалізовних хмарних сервісів на сьогодні оберіть два найпопулярніших

а)
б)
в)
г)
6.

Безкоштовний обсяг даних, які можуть бути збережені у хмарному сервісі Google Drive становить

а)

2 GB

б)

20 GB

в)

15 GB

г)

15 TB

7.

Сервіс з допомогою якого можна організовувати різні опитування це

а)

Google документ

б)

Google Форми

в)

Google Сайти

г)

Google диск

8.

При формуванні запитань для опитування в Google Формі можна використати такі типи елементів (оберіть усі можливі)

а)

дата

б)

з короткими відповідями

в)

таблиця

г)

діаграма

д)

лінійна шкала

е)

спадний список

9.

Для введення відкритої відповіді, наприклад Прізвища чи імені в онлайнову форму використовують тип елемента

а)

абзац

б)

з варіантами відповіді

в)

з короткими відповідями

г)

текст

10.

Для введення великого текстового поля для відкритої відповіді, наприклад Коментаря в онлайнову форму використовують тип елемента

а)

текст

б)

абзац

в)

з короткими відповідями

г)

таблиця

11.

Для введення запитання в якому можна обрати декілька правильних відповідей в онлайновій формі використовують тип елемента

а)

прапорці

б)

спадний список

в)

таблиця

г)

абзац

12.

Для введення запитання у якому всі варіанти відповіді відображаються списком і можна обрати лише один варіант в онлайновій формі використовуютьтип елемента

а)

з варіантом відповіді

б)

спадний список

в)

дата

г)

прапорці

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. а б в (2 балів)
3. б (1 балів)
4. б г д (2 балів)
5. а б (2 балів)
6. в (1 балів)
7. б (1 балів)
8. а б в д е (2 балів)
9. в (1 балів)
10. б (1 балів)
11. а (1 балів)
12. а (1 балів)