Первісна
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Як називають операцію знаходження похідної заданої функції?

а)

Групування

б)

Диференціювання

в)

Інтегрування

г)

Логарифмування

2.

Як називають операцію знаходження функції за її похідною?

а)

Інтегрування

б)

Диференціювання

в)

Групування

г)

Логарифмування

3.

Скільки розв'язків має задача знаходження первісної для функції?

а)

один

б)

два

в)

жодного

г)

безліч

4.

Записати одну з первісних для функції ƒ(х)=3х2 - 1

а)

3 - х

б)

х3 - 1

в)

6х - 3

г)

х3 - х

5.

Знайти одну з первісних для функції ƒ(х)=cos х + sin х

а)

sin х - cos х

б)

sin х + cos х

в)

- cos х + sin х

г)

cos х - sin х

6.

Записати одну з первісних для функції ƒ(х)=1/cos2х + 1/sin2х

а)

tg x + ctg х


б)

tg x - ctg х

в)

- tg x + ctg х

г)

ctg x - tg х

7.

Для функції ƒ(х)=1/√х знайти первісну, графік якої проходить через точку А(9;-2).

а)

2/√х - 8

б)

2√х + 8

в)

1/2√х - 8

г)

2√х - 8

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. а (1 балів)
3. г (1 балів)
4. г (2 балів)
5. а (2 балів)
6. б (2 балів)
7. г (3 балів)