Підготовка до ДПА Варіант 13(9)(Барна)

Додано: 12 травня 2019
Предмет: Біологія
Тест виконано: 2 рази
17 запитань
Запитання 1

Проаналізуйте твердження щодо об'єкта на рисунку й виберіть правильні.

І - цифрою 1 позначено клітини ксилеми;

ІІ - цифрою 3 позначено клітини стовпчастої перенхіми;

ІІІ - цифрою 7 позначено клітино губчастої перенхіми;

IV - цифрою 11 позначено продих

варіанти відповідей

I, III, IV

II, III

I, IV

II, III, IV

Запитання 2

Вкажіть життєві форми рослини з родини бобові:

варіанти відповідей

лише однорічні та багаторічні трави;

трави, кущі й дерева;

кущі й трави; 

однорічні та багаторічні трави, дерева;

Запитання 3

Проаналізуйте твердження щодо дощового черв'яка і виберіть правильні.

І - належить до кільчаків;

ІІ - живиться автотрофно;

ІІІ - цифрою 2 позначено "серця";

IV - належить до гермафродитів;

варіанти відповідей

I, III

II, III, IV

I, III, IV

III, IV

Запитання 4

Органи хімічного чуття павуків розміщені на:

варіанти відповідей

ногах і ногощупальцях;    

черевці;

павутинних бородавках;   

всій поверхні тіла;

Запитання 5

Вкажіть, чим представлений світлозаломлюючий апарат ока людини:

варіанти відповідей

водянистими вологими передньою і задньою камерами, рогівкою, сітківкою;

рогівкою, кришталиком, водянистими вологими передньою і задньою камерами;

кришталиком та сітківкою;

рогівкою та склистим тілом;

Запитання 6

Вкажіть, як діє в організмі симпатичний відділ автономної (вегетативної) нервової системи:

варіанти відповідей

прискорює серцебиття, розширює зіниці;      

уповільнює серцебиття, звужує зіниці;

звужує бронхи, послаблює газообмін;

підвищує тонус м'язів шлунка і кишок;

Запитання 7

Ренатурація - це:

варіанти відповідей

штучний синтез білкової молекули;

зворотний перехід молекул біополімеру з денатурованого в нативний

процес спонтанного утворення вторинної та третинної структури білка після закінчення трансляції;

руйнування четвертинної та третинної частини білка;

Запитання 8

Пептидний зв'язок утворюється між:

варіанти відповідей

карбоксильними групами сусідніх амінокислот;

аміногрупами двох амінокислот;

вуглеводом і фосфатним залишком сусідніх нуклеотидів;

карбоксильною групою однієї амінокислоти й аміногрупою іншої;

Запитання 9

Вкажіть, у якій фазі поділу клітини зникає ядерце:

варіанти відповідей

у профазі

у метафазі

у телофазі

в інтерфазі

Запитання 10

Батьки гетерозиготні за двома парами генів, розміщених у різних хромосомах. Яка ймовірність народження дітей, не схожих фенотипно на батьків у випадку повного домінування:

варіанти відповідей

1/16   

3/16   

7/16   

9/16

Запитання 11

Сукупність організмів, які живуть на ґрунті та в ґрунті морських і континентальних водойм, називають:

варіанти відповідей

планктоном;

періфітоном;

бентосом;    

фітоценозом;

Запитання 12

Вкажіть види природного добору:

варіанти відповідей

стабілізуючий, рушійний, розриваючий;

розриваючий, дизруптивний, свідомий;

стабілізуючий, штучний, розриваючий;

дизруптивний, штучний, рушійний;

Запитання 13

Вкажіть назви дводомних рослин:

варіанти відповідей

огірок

конопля

калина

верба

обліпиха

горох

Запитання 14

Вкажіть приклади коменсалізму:

варіанти відповідей

сова полює на мишей;

блоха живиться кров'ю пацюка;

гієни поїдають залишки здобичі леопарда;

риби ховаються між щупалець медузи в разі небезпеки;

морські жолуді, що живуть на тілі китової акули;

личинки бичачого ціп'яка, що живуть у легенях корови;

Запитання 15

Вкажіть органи системи дихання людини:

варіанти відповідей

носові ходи

нюхові рецептори

носоглотка

бронхіоли

трахея

діафрагма

Запитання 16

Основними періодами онтогенезу організмів є _______(1)та ______(2). Програма онтогенезу - це закодована в ______(3) спадкова інформація, що реалізується у взаємодії з чинниками середовища.

варіанти відповідей

ембріональний

ювенільний

постебріональний

генах

нуклеотидах

постювенільний

Запитання 17

1. У всіх соматичних клітинах по______    хромосом.

2.    У гаметах їх - по ______.

3.    При цьому в чоловічих гаметах набір хромосом________ .

варіанти відповідей

23

46

44

лише 22А +Х

лише 22А +У

22А+Х та 22А +У

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест