Підготовка до ЗНО. Алгебраїчні рівняння
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Скільки розв’язків має рівняння 3( х – 2 ) = 3х + 5 ?

а)

1

б)

2

в)

Жодного

г)

Безліч

2.

Знайдіть суму коренів рівняння | 2x – 3 | = 4.

а)

3

б)

2

в)

-1,5

г)

2,5

3.

Чому дорівнює добуток коренів рівняння 3х2 + 2х – 5 = 0 ?

а)

-2

б)

-2/3

в)

5/3

г)

-5

4.

Які з рівнянь не мають розв'язку?

а)

√x + 2 = 0

б)

x2 + 6 = 0

в)

x2 +6x = 0

г)

|x - 1| = 4

5.

При якому найменшому значенні а рівняння 3х2 – 4ах + 4 = 0 має один корінь ?

а)

-√3

б)

√3

в)

-2

г)

1

6.

Розв’яжіть систему рівнянь. У відповідь запишіть х · у, де (х; у) – розв’язок системи.

а)

-1

б)

1

в)

3

г)

-3

7.

Розв’яжіть рівняння:

а)

0,4

б)

0,8

в)

1

г)

2

8.

Яке з рівнянь має один корінь?

а)

∣х - 3∣ = 4

б)

х2 - 10х + 25 = 0

в)

√х = 4

г)

х2 - 7 = 0

9.

Розв’яжіть систему рівнянь. У відповідь запишіть значення виразу х + у, де

(х; у) – розв’язок системи, x > 0, y > 0.

а)

4

б)

5

в)

6

г)

8

10.

Розв’яжіть рівняння:

а)

0

б)

-2

в)

г)

Ключ до тесту

1. в (2 балів)
2. а (2 балів)
3. б (2 балів)
4. а б (2 балів)
5. а (2 балів)
6. а (2 балів)
7. б (2 балів)
8. б в (2 балів)
9. в (2 балів)
10. г (2 балів)