14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Підсумкова контрольна робота ІІ семестр 6 клас

Додано: 26 квітня
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 250 разів
24 запитання
Запитання 1

У якому рядку всі числівники за будовою складні

варіанти відповідей

тридцять, вісім, сорок два;

 двадцять, сто три, сімсот один ;

п’ятсот, сімдесятий, дев’ятнадцять.

один, дев'ять, вісім

Запитання 2

У якому рядку всі числівники - збірні

 

  

варіанти відповідей

двісті, троє, шістдесят;

четверо, сорок, дві восьмих;

  п’ятеро, троє, десятеро.

перший, шестеро, два

Запитання 3

У якому рядку всі числівники — порядкові?

варіанти відповідей

Двоє, тридцятий, четверо, п’ятий, десятеро;

кільканадцятий, п’ятдесятий, п’ятсот, дев’ятий, шістдесят сьомий;

сорок третій, двісті тридцять сьомий, восьмисоттисячний.

Запитання 4

Помилку у відмінкових формах кількісних числівників допущено в рядку 

варіанти відповідей

А.шістьомастами, шістдесятьма вісьмома, дев’ятьох, сорока п’ятьом

Б.семисот восьмидесяти вісьмох, стам двом, семидесяти, п’ятнадцятьох

В.шістдесяти сімом, ста п’ятдесяти двох, шістнадцятьома, одинадцятьох

Запитання 5

У якому реченні числівник виступає підметом?

варіанти відповідей

а) Зосталася тільки надія одна: надія вернутись ще раз на Вкраїну .


б) Мільйони зір повільним бігом пливуть над нами, мов ріки. 

в) Пісня і праця — великі дві сили.

Запитання 6

Назвіть синтаксичну роль числівника:

варіанти відповідей

У реченні виступає підметом та присудком

У реченні виступає іменною частиною складеного присудка

У реченні виступає додатком та означенням

Числівник у реченні може бути підметом, додатком, іменною частиною складеного присудка, означенням.

Запитання 7

На які розряди за значенням поділяються числівники?

варіанти відповідей

якісні, відносні, присвійні

власні та загальні

кількісні та порядкові 

Запитання 8

Порядкові числівники означають

варіанти відповідей

кількість, що складається з певного числа частин цілого;

кількість предметів як сукупність, єдине ціле;

порядок предметів при лічбі;

кількість предметів у цілих одиницях.


Запитання 9

Складені порядкові числівники відмінюються так:

варіанти відповідей

відмінюються всі слова;

відмінюється перше й останнє слово;

відмінюється останнє слово;

останнє слово може відмінюватись або залишатись незмінним.

Запитання 10

Числівник - це....

варіанти відповідей

Частина мови що відповідає на питання скільки?.

Самостійна частина мови, яка означає число, кількість і порядок при лічбі.

Частина мови що відповідає на питання який?.

Запитання 11

У котрому рядку правильно записані відмінкові форми числівників?

варіанти відповідей

Вісьмома, дев`яносто вісьмох, п`ятдесят трьох

П`ятьомастами шістдесятьома вісьмома, п`ятнадцятьма вісьмома

Семистам тридцятьом сімом, дев`ятома, вісьмома

Шістнадцятьома вісьмома, семидесяти дев`ятьох

Запитання 12

Помилку допущено в правописі числівника в рядку

варіанти відповідей

у тисячу шістьсот сорок третьому році

з п’ятдесятьма учнями

після двадцять п’ятого листопада

на семистах сорока

Запитання 13

Усі займенники є особовими:

варіанти відповідей

він, ваш, його, на ньому 

вони, їх, ми, нами 

їй, їхній, її, вона    

ми, нас, наш, нею 

Запитання 14

Зворотний займенник себе вказує на відношення до діючої особи. Він не має форми:

варіанти відповідей

знахідного відмінку;

називного відмінка;

місцевого відмінку.

Запитання 15

Додаванням часток аби-, де-, -сь, будь-, -небудь, казна-, хтозна- до питальних займенників утворюються:

варіанти відповідей

означені займенники

неозначені займенники;

заперечні займенники.

Запитання 16

Займенникам властиві граматичні категорії:

варіанти відповідей

роду та відмінка;

роду, числа (вибірково) і відмінка;

числа й відмінка.

Запитання 17

Окремо з ні пишуться такі заперечні займенники:


варіанти відповідей

ні/чим, ні/кому, ні/якому, ні/кого

ні/хто, ні/чим, ні/якому, ні/чийому;

ні/про/що, ні/перед/чим, ні/від/кого, ні/до/якого;

Запитання 18

Визначити рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс:

варіанти відповідей

ні/хто, казна/який, аби/який, де/що;

казна/що, будь/який, хтозна/що, невідь/який.

аби/хто, будь/чий, котрий/сь, де/хто;

Запитання 19

За родами, числами, відмінками відмінюються займенники:

варіанти відповідей

особові;

неозначені і заперечні;

присвійні, вказівні, означальні.


Запитання 20

З’ясуйте, скільки займенників у цьому уривку.

Я хочу жити просто, без прикрас.

Без тих гучних банкетів і лахміття.

Яке мені здається просто сміттям.

Що полонило нерозумних нас.

варіанти відповідей

3

4

5

6

Запитання 21

У реченні займенник може виконувати синтаксичну роль

варіанти відповідей

лише підмета

лише додатка

будь-якого члена речення

Запитання 22

З’ясуйте, яким членом речення є займенник у поезії.

Весна відходить!

Запізніла вишня

Розгублено ій дивиться услід.

варіанти відповідей

підмет

присудок

додаток

означення

обставина

Запитання 23

Зворотний займенник себе не має форми:

варіанти відповідей

знахідного відмінка;

називного відмінка;

місцевого відмінка;

родового відмінка

Запитання 24

Потребує редагування речення...

варіанти відповідей

Крім неї, ніхто більше не написав рецензії.

Завдяки ним ми вивчили кримськотатарську.

Їхніми рецептами досі користуються кулінари.

Усім нам дуже сподобалася модерна вистава.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест