25 вересня о 19:00Вебінар: Співпраця вчителя та батьків: модернізовані підходи та нетипові форми взаємодії

Підсумкова контрольна робота з історії України 7 клас. ( ІІ семестр)

Додано: 18 травня
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 837 разів
30 запитань
Запитання 1

Вітовт це:

варіанти відповідей

великий князь литовський

польський король

молдавський господар

великий князь московський

Запитання 2

Билини це:

варіанти відповідей

події минулого

пісні героїчного змісту

витвір образотворчого мистецтва невеликого розміру в книгах

історико-літературні твори на Русі

Запитання 3

Магдебурзьке право:

варіанти відповідей

право переходу від одного пана до іншого

право міст на самоврядування

право на особисту недоторканність

виключне право на продаж певної продукції

Запитання 4

Коли було прийняте рішення "Відтепер з*єднаймося в одне серце і обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою ... А якщо відтепер, хто на кого встане, то проти того будем ми всі й чесний хрест" ?

варіанти відповідей

А) 958 р.,

Б) 1015 р.,

В) 1054 р.,

Г) 1097 р.

Запитання 5

Про якого князя йде мова в уривку джерела?

"Сей же король був князем добрим, мудрим, який спорудив городи многі, і церкви поставив, і оздобив їх різноманітними прикрасами, та братолюбством він світився був із братом своїм Васильком".

варіанти відповідей

А) Роман Мстиславович,

Б) Данило Романович,

В) Юрій І Львович,

Г) Юрій ІІ Болеслав.

Запитання 6

" ... Татари пішли проти Русі і вчинили жахливі вбивства в землі Русі, зруйнували міста та фортеці і повбивали людей, обложили Київ, який був столицею Русі, і після довгої облоги взяли його і вбили жителів цього міста; це місто було великим і дуже багатолюдним , а тепер ... ледве чи є тепер там двісті будинків, а людей тих вони тримають у найтяжчому рабстві " - в уривку джерела йде мова про

варіанти відповідей

А) наслідки монгольської навали,

Б) причини монгольської навали,

В) передумови монгольської навали,

Г) мету монгольської навали.

Запитання 7

Укажіть основні форми феодальних повинностей селян. (3 відповіді)

варіанти відповідей

1. відробітки,

2. грошовий податок,

3. ізгойство,

4. кріпацтво,

5. магнатство

панщина,

7. продуктовий податок (данина)

Запитання 8

Перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах 

варіанти відповідей

1187

1478

1110

980

Запитання 9

Любецький з’їзд князів відбувся в...

варіанти відповідей

1097 р.

1137 р.

1307 р.

780 р.

Запитання 10

 Галицько-Волинське князівство утворилося у

варіанти відповідей

1205 р

1199 р.

1245 р.

1115 р.

Запитання 11

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання. «...Високо сидиш та на своїм золотокованім престолі, підперши гори угорські своїми залізними військами, заступивши королеві дорогу, зачинивши ворота на Дунаї...»   Про діяльність якого князя йдеться? 

варіанти відповідей

Василя Теребовлянського

 Ярослава Осмомисла

Данила Галицького

 Романа Мстиславича

Запитання 12

Яке твердження не відповідає дійсності?

варіанти відповідей

Магдебурзьке право передбачало міське самоврядування і звільнення міст від свавілля великих феодалів.

Магнат - це великий землевласник

Шляхта - дрібні феодали, залежні від великих землевласників або королівської влади

Панщина - це об’єднання панів, які проживають в удільному князівстві.

Запитання 13

Яке місто було захоплено і розорено монголами у 1240 р.?

варіанти відповідей

Чернігів

Переяслав

Київ

Галич

Запитання 14

У битві на р. Калка у 1223 р. союзники руських князів були:

варіанти відповідей

монголи

печеніги

половці

хозари

Запитання 15

Привілейовані стани населення:

варіанти відповідей

духовенство;  міщани; селяни; шляхта 

бюргерство;  міщани;  духовенство; шляхта 

селяни; патриціат; магнати; шляхта  

духовенство;  шляхта; магнати;  бояри

Запитання 16

Хто був правителем Волині по смерті Василька Романовича?

варіанти відповідей

Лев

Володимир

Юрій

Запитання 17

Кого з князів називали «царем на Русі», «самодержавцем всія Русі»?

варіанти відповідей

Романа Мстиславовича

Данила Галицького

Ярослава Осмомисла

Запитання 18

Хто здійснював оборону Києва під час навали монголів?

варіанти відповідей

Володимир

Дмитро

Данило

Ярослав

Запитання 19

Хто з руських князів у 1238 році розгромив німецьких рицарів - хрестоносців?

варіанти відповідей

Роман

Данило

Лев

Юрій

Запитання 20

На території якої сучасної країни знаходиться столиця Г.-В. держави м.Холм , побудоване Данилом Романовичем?

варіанти відповідей

Україна

Литва

Польща

Росія

Запитання 21

Коли та де відбулася коронація Данила Романовича?

варіанти відповідей

1253 р. Дорогочин

1264 р. Львів

1245 р. Ярославль

1238 р. Галич

Запитання 22

Яке місто заснував Данило Галицький на честь свого сина?

варіанти відповідей

Львів

Холм

Галич

Володимир

Запитання 23

Яке ім'я отримав при хрещенні князь Болеслав?

варіанти відповідей

Юрій

Андрій

Лев

Володимир

Запитання 24

Оберіть міста які були столицею Галицько - Волинської держави у різні періоди.

варіанти відповідей

Холм

Галич

Володимир - Волинський

Белз

Київ

Львів

Запитання 25

Позначте імена князів Королівства Руського які керували державою з 1264 року.

варіанти відповідей

Андрій

Юрій

Лев

Володимир

Данило

Роман

Запитання 26

Укажіть, українські землі, які до кінця ХV ст. перебували під владою Великого князівства Литовського. (3 відповіді)

варіанти відповідей

Буковина

Галичина

Східне Поділля

Київщина

Волинь

Крим

Запитання 27

У ході якої битви Велике князівство Литовське закріпило за собою Київщину, Поділля, Переяславщину?

варіанти відповідей

на річці Ворсклі

Вількомирська

на Синіх Водах

Грюнвальдська

Запитання 28

Укажіть умови Кревської унії. (3 відповіді)

варіанти відповідей

приєднання Литовського князівства до складу Польської держави

приєднання українських земель до Польщі

перехід поляків у православ'я

перехід у католицтво нехрещених литовців

перехід у католицтво Ягайла та його шлюб з Ядвігою

створення нової держави

Запитання 29

Галичина після боротьби за "галицько-волинську спадщину" перейшла до:

варіанти відповідей

Польщі

Угорщини

Молдавії

Румунії

Запитання 30

Установіть хронологічну послідовність подій:

А) Грюнвальдська битва;

Б) ліквідація Волинського князівства;

В) битва на Синіх Водах;

Г) Кревська унія.

варіанти відповідей

АВГБ

БАВГ

ВГАБ

АБВГ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест