Підсумкова контрольна робота за 1 семестр.

Додано: 28 березня
Предмет: Астрономія, 11 клас
48 запитань
Запитання 1

Сонце за рік описує на небесній сфері велике коло, яке називається …

варіанти відповідей

пояс

екліптика

екватор

сонячним

Запитання 2

Планети навколо Сонця рухаються по …

варіанти відповідей

прямих

еліпсах

параболах

гіперболах

Запитання 3

Деякі характерні взаємні розміщення планет, Землі і Сонця називають …

варіанти відповідей

конфігураціями

періодами

положеннями

станами

Запитання 4

Найяскравіша зоря нашого нічного неба…

варіанти відповідей

Сиріус

Вега

Сонце

Арктур

Запитання 5

На скільки сузір'їв у наш час поділено небесну сферу?


варіанти відповідей

68

88

108

128

Запитання 6

Одна астрономічна одиниця становить середню відстань ...

варіанти відповідей

від Сонця до Нептуна

від Сонця до Землі

від Сонця до Меркурія

від Землі до Нептуна

Запитання 7

Мешканці Землі завжди бачать один бік Місяця, бо ...варіанти відповідей

 період його обертання навколо осі збігається з періодом обертання навколо Землі;

  період його обертання навколо осі збігається з періодом обертання Землі навколо власної осі;


  він перебуває на великій відстані від Землі;


  він перебуває на близькій відстані від Землі.


Запитання 8

Причиною зміни дня і ночі є …

варіанти відповідей

нахил земної осі до площини земної орбіти

обертання Землі навколо своєї осі

рух Сонця по екліптиці

обертання Землі навколо Сонця

Запитання 9

Що вимірюється світловими роками?

варіанти відповідей

відстань до планет

відстань до Землі

час

відстань до зір

Запитання 10

Астрономія – це

варіанти відповідей

Фундаментальна наука, що вивчає будову, рух, походження та розвиток небесних тіл, їхні системи i всього Всесвіту в цілому.

наука, що вивчає на основі гіпотез про зародження життя на землі.

наука, яка вивчає планети і їх супутники.


наука, що вивчае тільки зорі.

Запитання 11

Зоря - це

варіанти відповідей

велетенське розжарене газове тіло кулястої форми.

велетенський розжарений супутник Сонця.

велетенське холодне космічне тіло.

велетенське сяюче тіло.

Запитання 12

В яких одиницях вимірюється відстань до зір (окрім світлових років)?

варіанти відповідей

Кілометрах

Земних роках

Парсеках

Секундах

Запитання 13

Проміжок часу, що дорівнює одному періоду обертання Землі навколо власної осі, називають ...

варіанти відповідей

роком

добою

місяцем

тижнем

Запитання 14

При якій фазі Місяця вся ніч буває безмісячна.

варіанти відповідей

Новий місяць. 

Повний місяць.

Перша четверть

Напередодні сонячного затемнення.

Запитання 15

Де б Ви шукали Полярну зірку, якби знаходилися на північному полюсі?

варіанти відповідей

над північною точкою горизонту

у точці зеніту

на висоті 40 ° над горизонтом

над південною точкою горизонту

Запитання 16

Найвища точка небесної сфери

варіанти відповідей

зеніт

надир

точка сходу

точка півночі

Запитання 17

Де знаходиться Північний полюс світу?

варіанти відповідей
Поблизу α Малої Ведмедиці (Полярна зірка)
У сузір'ї Октанта
У сузір'ї Великого Пса
У сузір'ї Великого Воза
Запитання 18

Яку кількість сузір'їв проходить Сонце протягом року?

варіанти відповідей

11

12

13

15

Запитання 19

Одна астрономічна одиниця становить середню відстань ...

варіанти відповідей

від Сонця до Нептуна

 від Сонця до Меркурія

від Сонця до Землі

від Землі до Нептуна

Запитання 20

Небесна сфера - це .....

варіанти відповідей

уявна сфера довільного радіуса, на яку проєктуються небесні тіла

шар атмосфери

найвищий шар атмосфери Землі

уявна сфера довільного радіуса, на яку проєктується зображення поверхні Землі

Запитання 21

Як називається розташування планет у космічному просторі відносно Землі і Сонця?

варіанти відповідей

Конфігурація

Протистояння

Елонгація

Сходження

Запитання 22

Скільки планет обертається навколо Сонця?

варіанти відповідей

7

8

9

10

Запитання 23

Явище сонцестояння відбуваються…

варіанти відповідей

узимку

 улітку

весною

восени

Запитання 24

Хто створив геоцентричну систему світу?

варіанти відповідей

М.Коперник

К. Птолемей

Г.Галілей

І.Ньютон

Запитання 25

Основні точки небесної сфери: 

варіанти відповідей

Зеніт

Надир

Північний полюс світу

Небесний екватор

Екліптика

Південний полюс світу

Запитання 26

Проміжок часу, що дорівнює одному періоду обертання Землі навколо власної осі, називають ..

варіанти відповідей

Роком

Місяцем

Добою

Тижнем

Запитання 27

На які, в залежності від оптичної системи, групи можна поділити всі телескопи?

варіанти відповідей

Рефлектори

Наземні 

Рефрактори

Катадіоптричні

Стаціонарні

Орбітальні

Запитання 28

 Що означає слово «планета»?

варіанти відповідей

"блукаюче світило"

"падаюча зірка"

"схожа на Землю"

"довговолоса"

Запитання 29

Найбільша планета - це ...

варіанти відповідей

Юпітер

Марс

Уран

Сатурн

Запитання 30

Найвіддаленіша планета - це ...

варіанти відповідей

Нептун

Сатурн

Уран

Марс

Запитання 31

Як класифікують зорі за кольором?варіанти відповідей

Червоні, блакитні, червоні, жовті, сині, фіолетові. 

Блакитні, білі, жовті, червоні.

Фіолетові, білі, блакитні, жовті, червоні, сині.

Жовті, блакитні, білі, сині.

Запитання 32

Слово галактика в перекладі з грецької мови означає:


 

  

  

  

варіанти відповідей

Чумацький Шлях

Сріблястий Шлях

Молочний Шлях

Великий Шлях

Запитання 33

Структурні рівні Всесвіту

варіанти відповідей

 Планети

  

Галактики

 

 Мікросвіт

 Макросвіт

 Мегасвіт

  Космос

Запитання 34

Який об’єкт розміщений у центрі Нашої Галактики?

варіанти відповідей

зоряне скупчення;

червоний гігант;

білий карлик;

чорна діра.

Запитання 35

Великий Вибух — це...

варіанти відповідей

вибух потужної зорі

вибух ядра комети

момент об'єднання галактик

момент початку розширення Всесвіту

Запитання 36

Скільки зір можна побачити неозброєним оком?

варіанти відповідей

близько 3000

близько 6000

близько 9000

близько 12000

Запитання 37

Хто перший використав телескоп для спостережень за небесними світилами?

варіанти відповідей

Клавдій Птолемей

Ісаак Ньютон

Микола Коперник

Галілео Галілей

Запитання 38

Яку структуру має наша Галактика?

варіанти відповідей

спіральну

неправильну

еліптичну

кулясту

Запитання 39

Видимий річний шлях Сонця серед зір називають .....

варіанти відповідей

світловим роком 

орбітою

екліптикою

віссю екліптики

Запитання 40

Галактика - це...

варіанти відповідей

гігантська зоря

космічна система, яка складається із зоряних скупчень, систем, окремих зір та інших космічних тіл

скупчення планет та їх супутників

сузір'я

Запитання 41

Найвищу температуру поверхні має планета

варіанти відповідей

Венера

Марс

Меркурій

Земля

Запитання 42

На поверхні якої планети, спостерігається найбільші коливання температури

варіанти відповідей

Венері

Марсі

Меркурії

Землі

Запитання 43

Відстань до зір вимірюють у...

варіанти відповідей

Світлових роках

Зоряних величинах

Парсеках

Запитання 44

У результаті якого процесу виділяється енергія в надрах Сонця?

варіанти відповідей

реакції відновлення

термоядерні реакції

реакції синтезу

термоокисні реакції

Запитання 45

Астрономічна одиниця - це ...

варіанти відповідей

середня відстань від Землі до Місяця

середня відстань від Землі до зір

середня відстань від Землі до Сонця

середня відстань від Землі до Марсу

середня відстань від Землі до центру Галактики

відстань, яку проходить світло у вакуумі за рік

відстань, яку проходить світло у вакуумі за секунду

Запитання 46

Як називається точка небесної сфери, що знаходиться в нас над головою ?

варіанти відповідей

надир

зеніт

кульмінація

полюс

Запитання 47

Північний полюс світу розташований ....

варіанти відповідей

у Арктиці

у Антарктиці 

у сузір'ї Мала Ведмедиця

у сузір'ї Велика Ведмедиця

Запитання 48

Світловий рік - це ...

варіанти відповідей

відстань, яку проходить Земля навколо Сонця за 1 рік

середня відстань від Землі до Сонця

середня відстань від Землі до Місяця

тривалість одного оберту Землі навколо центру Галактики

тривалість одного оберту Землі навколо своєї осі

тривалість одного оберту Землі навколо Сонця

відстань, яку проходить світло у вакуумі за рік

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест